Browsing by Author อาจารย์ ดร.ศักดา สวาทะนันทน์

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 4 of 4
Issue DateTitleAuthor(s)
Aug-2558การสร้างชุดฝึกทักษะ เรื่อง การใช้เมนูคำสั่งในระบบปฏิบัติการ วินโดวส์ วิชาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น สำหรับผู้เรียนหลักสูตร วิชาชีพระยะสั้น ของวิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่อาจารย์ ดร.ศักดา สวาทะนันทน์; สุรีรัตน์ ทักษะวสุ
Jul-2557การสร้างชุดฝึกทักษะวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องการหารทศนิยมสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6อาจารย์ ดร.ศักดา สวาทะนันทน์; รจนา ธรรมศร
Jun-2015การสร้างบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์บนเครือข่าย วิชาการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น เรื่อง ชนิดข้อมูลสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนห้องสอนศึกษาอาจารย์ ดร.ศักดา สวาทะนันทน์; จันทนา สุปิณะ
Aug-2557การสร้างแบบฝึกเสริมทักษะพื้นฐานก่อนเรียน เรื่องลำดับและอนุกรม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่อาจารย์ ดร.ศักดา สวาทะนันทน์; ชลธิชา ธรรมใจ