Browsing by Author อรรถพล สมุทคุปติ์

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 9 of 9
Issue DateTitleAuthor(s)
2557การประยุกต์ใช้เทคนิคลีนในการผลิตท่อคอนกรีตนวรัฐ สัตถาผล; อรรถพล สมุทคุปติ์
2553การผลิตแผ่นใยไม้อัดแข็งจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรด้วย กระบวนการระเบิดด้วยไอน้ำธีระวัฒน์ วิชัยขัทคะ; อรรถพล สมุทคุปติ์
2558การพัฒนาระบบการจัดการการจัดเก็บสินค้าคงคลังจริญญา ปัญญายงค์; อรรถพล สมุทคุปติ์
2556การพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจสำหรับการจัดเส้นทางการขนส่งน้ำแข็งณัฐดนัย อุทธจักร; อรรถพล สมุทคุปติ์
2557การพัฒนาเทคนิคการขัดผิวด้วยอิเล็คโทรโพลิชิงสำหรับชิ้นส่วน ผลิตภัณฑ์แอ็คทูเอเตอร์ศุภลักษณ์ คำรังษี; อรรถพล สมุทคุปติ์
2554การหาพารามิเตอร์ที่เหมาะสมในการเชื่อมหัวอ่านฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟแบบด้านหลังคธายุทธ ก๋ามะโน; อรรถพล สมุทคุปติ์; คมกฤต เล็กสกุล; วชิระ พุทธิแจ่ม; อดิศักดิ์ โตแก้ว
2556การเพิ่มประสิทธิภาพการวางแผนการผลิตในโรงงานผลิตน้ำแข็งฐนิภัทร สมศักดิ์; อรรถพล สมุทคุปติ์
2560ตัวแบบในการคัดเลือกผู้ให้บริการการบำรุงรักษายานพาหนะโดยอาศัยเทคนิคฟัซซี่ เอเอชพีธัญยรัตน์ ติยอภิสิทธิ์; อรรถพล สมุทคุปติ์
2561ประสิทธิภาพต้านทานแผ่นดินไหวของโครงคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในที่ใช้เหล็กเส้นความเหนียวสูงสิริพงศ์ สังข์เจริญ; อรรถพล สมุทคุปติ์