Browsing by Author สุนทร คำยอง

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 8 of 8
Issue DateTitleAuthor(s)
2555การประเมินมูลค่าคาร์บอนและธาตุอาหารสะสมในดินป่าดิบเขาบริเวณดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่ขนิษฐา เสถียรพีระกุล; สุนทร คำยอง; นิวัติ อนงค์รักษ์; เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง
2555การสะสมคาร์บอนและธาตุอาหารในดินสวนป่าสนสามใบหน่วยจัดการต้นน้ำบ่อแก้ว จังหวัดเชียงใหม่สมชาย นองเนือง; สุนทร คำยอง; นิวัติ อนงค์รักษ์; เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง
2555ผลกระทบของไฟป่าต่อสมบัติทางกายภาพ-เคมีและการสะสมธาตุอาหารในดินป่าเต็งรัง สถานีวนวัฒนวิจัยอินทขิล จังหวัดเชียงใหม่สาโรจน์ วัฒนสุขสกุล; สุนทร คำยอง; นิวัติ อนงค์รักษ์; เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง
2562ลักษณะดินที่เกิดจากหินปูนระหว่างพื้นที่เกษตรกรรมและป่าไม้ในลุ่มน้ำแม่ตาว อำเภอแม่สอด จังหวัดตากเบญจพร พรมเสนวงศ์"; สุนทร คำยอง; นิวัติ อนงค์รักษ์; พันธุ์ลพ หัตถโกศ
2554ลักษณะสังคมพืช ลักษณะดินและปริมาณธาตุอาหารในดินป่าดิบเขาต่ำที่เหลือเป็นหย่อม อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่อำไพ พรลีแสงสุวรรณ์; สุนทร คำยอง; นิวัติ อนงค์รักษ์; เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง
2555สมบัติของดินกับการสะสมคาร์บอนและธาตุอาหารในป่าสนธรรมชาติ อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ตฤณ เสรเมธากุล; สุนทร คำยอง; นิวัติ อนงค์รักษ์; ธนูชัย กองแก้ว
2561สมบัติทางกายภาพเคมีของดินในพื้นที่เหมืองแร่และป่าปลูกเพื่อการฟื้นฟูที่ดินเหมืองแร่ลิกไนต์บ้านปู อำเภอลี้ จังหวัดลำพูนธนานิติ ธิชาญ; สุนทร คำยอง; นิวัติ อนงค์รักษ์; พันธุ์ลพ หัตถโกศ
2554แนวทางการแก้ปัญหาไฟป่าแบบผสมผสานในพื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุยของเกษตรกรในตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ณัฐพงษ์ โพธิ์ศรี; รุจ ศิริสัญลักษณ์; บุศรา ลิ้มนิรันดร์กุล; สุนทร คำยอง