Browsing by Author พัชรา ตันติประภา

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 13 of 13
Issue DateTitleAuthor(s)
Dec-2564การรับรู้ของผู้บริโภคต่อตำแหน่งทางการตลาดของช่องทางค้าปลีกสมัยใหม่กลุ่มสินค้าอุปโภคและบริโภคในจังหวัดเชียงใหม่พัชรา ตันติประภา; พิศุภางค์ หาญภักดีสกุล
Jul-2558การแบ่งส่วนตลาดผู้บริโภคที่มีจิตสำนึกของการบริโภคอย่างยั่งยืนในอำเภอเมืองเชียงใหม่พัชรา ตันติประภา; เภารีนา พวงกิ่งแก้ว
2557ความพึงพอใจของลูกค้าเงินฝากต่อส่วนประสมการตลาดบริการของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาเชียงคำ จังหวัดพะเยาพัชรา ตันติประภา; พัชรีญาพร หน่อแก้ว
Sep-2021ประสบการณ์การใช้บริการของลูกค้าโรงพยาบาลสัตว์เล็ก คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่พัชรา ตันติประภา; วรัท วินิจ; ปวีณา ทาใจ
2565พฤติกรรมของกลุ่มชายรักชาย เจเนอเรชันแซด ในอำเภอเมืองเชียงใหม่ต่อการเลือกร้านค้าปลีกผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางพัชรา ตันติประภา; ชวัลนัทธ์ ทัศรินทร์สกุล
Jul-2021พฤติกรรมของกลุ่มชายรักชายเจเนอเรชันวายในอำเภอเมืองเชียงใหม่ต่อการเลือกร้านค้าปลีกผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางพัชรา ตันติประภา; สุนารี ขันโท
Dec-2557พฤติกรรมของผู้หญิงวัยทำงานในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ต่อการทำศัลยกรรมเสริมความงามพัชรา ตันติประภา; กนกณัฐ เกรียงชุติมา
Oct-2566พฤติกรรมของเจเนอเรชันวายต่อการลงทุนในคริปโทเคอร์เรนซีพัชรา ตันติประภา; นางสาวทักษพร ศรีสุวรรณ์
Oct-2566พฤติกรรมของเจเนอเรชันแซดต่อการลงทุนในคริปโทเคอร์เรนซีพัชรา ตันติประภา; ศุขจิภา ศรีภิรมย์
Dec-2557พฤติกรรมของเจเนอเรชั่นบีในอำเภอเมืองเชียงใหม่ต่อการซื้อ โทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ตโฟนพัชรา ตันติประภา; ภสภรณ์ โนคำป้อ
2557พฤติกรรมผู้บริโภควัยทำงานในอำเภอเมืองเชียงใหม่ ในการซื้อผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมพัชรา ตันติประภา; ศุภวัชร์ อินฝาง
2557ส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อผู้บริโภคเจนเนอเรชั่นวาย ในอำเภอเมืองเชียงใหม่ในการซื้อผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมพัชรา ตันติประภา; ณิชา ทองเจริญ
May-2023แหล่งข้อมูลที่มีผลต่อผู้บริโภคในอำเภอเมืองลำปางในการตัดสินใจซื้อเฟอร์นิเจอร์พัชรา ตันติประภา; ปรียานุช ทิพย์ศรีบุตร