Browsing by Author พลภัทร เหมวรรณ

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 3 of 3
Issue DateTitleAuthor(s)
May-2023การพัฒนาอัลกอริทึมและแบบจำลองคาดการณ์ความเข้มข้น ของก๊าชไนโตรเจนไดออกไซด์ด้วยข้อมูลดาวเทียม ในประเทศไทยพลภัทร เหมวรรณ; อริศรา เจริญปัญญาเนตร; สิทธิณัฐ มนเทียรอาสน์
Jul-2022การวิเคราะห์ระบาดวิทยาเชิงพื้นที่และการคาดการณ์พื้นที่อุบัติการณ์ของโรคสครับไทฟัสในอำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงรายพลภัทร เหมวรรณ; อริศรา เจริญปัญญาเนตร; พิมพกานต์ บุญสวัสดิ์
Mar-2023แบบจำลองภูมิประเทศเชิงเลขจากระบบอากาศยานไร้คนขับเพื่อการคาดการณ์พื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดภัย ดินโคลนถล่ม กรณีศึกษา ตำบลสกาด อำเภอปัว จังหวัดน่านพลภัทร เหมวรรณ; จิรวัฒน์ สุขพินิจ