Browsing by Author ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพชรสุนีย์ ทั้งเจริญกุล

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 3 of 3
Issue DateTitleAuthor(s)
Jul-2015การพัฒนาคุณภาพการสื่อสารสำหรับการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย จากหน่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉินไปหอผู้ป่วยใน โรงพยาบาลปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอนผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพชรสุนีย์ ทั้งเจริญกุล; อาจารย์ ดร.ทรียาพรรณ สุภามณี; บรรจงจิต จันทร์นวล
Dec-2014การพัฒนาคุณภาพการสื่อสารสำหรับการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยระหว่าง หน่วยวิสัญญีและห้องพักฟื้น โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพชรสุนีย์ ทั้งเจริญกุล; อาจารย์ ดร. บุญพิชชา จิตต์ภักดี; จิราพร ดำงาม
Jul-2015การวิเคราะห์สถานการณ์การจัดการความปลอดภัยในการทำงานในห้องผ่าตัด โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว จังหวัดน่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพชรสุนีย์ ทั้งเจริญกุล; อาจารย์ ดร.อภิรดี นันท์ศุภวัฒน์; ชัชฎา เอื้ออารีราษฎร์