Browsing by Author ธีรวรรณ บุญญวรรณ

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 4 of 4
Issue DateTitleAuthor(s)
2532การศึกษาบันชิ่งแฟคเตอร์ของเครื่องกำเนิดนิวตรอน แบบห้วงที่เชียงใหม่ / ธีรวรรณ บุญญวรรณธีรวรรณ บุญญวรรณ
Jul-2564การสร้างและการหาลักษณะเฉพาะของเครื่องไนโตรเจนไมโครเวฟ พลาสมาสำหรับปรับปรุงคุณภาพหินอัญมณีธีรวรรณ บุญญวรรณ; อุดมรัตน์ ทิพวรรณ; เสวต อินทรศิริ; ชัยพิพัฒน์ แพ่งเกษร
2556การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการยึดติดระหว่างคอมโพสิตแกนฟันชนิดเหลวกับเดือยคอมโพสิตเสริมเส้นใยที่ปรับสภาพพื้นผิวด้วยสารคู่ควบไซเลนและเจ็ทพลาสมาพิริยะ ยาวิราช; พิสัยศิษฎ์ ชัยจรีนนท์; สรชนินท์ ชินสวนานนท์; พิมพ์เดือน รังสิยากุล; พัชราวรรณ ศีลธรรมพิทักษ์; ธีรวรรณ บุญญวรรณ
2562พารามิเตอร์ที่เหมาะสมของการสร้างน้ำกระตุ้นด้วยพลาสมาในการยับยั้งการเจริญของเชื้อแบคทีเรีย E. coli ด้วยเทคนิคการออกแบบการทดลองแบบบ็อกซ์-เบห์นเคนเสฎฐวุฒิ จันธิมา "; ชนม์เจริญ แสวงรัตน์; ธีรวรรณ บุญญวรรณ; สายสมร ลำยอง; จตุรงค์ คำหล้า; นครินทร์ สุวรรณราช