Browsing by Author ธีรภัทร วรรณฤมล

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 5 of 5
Issue DateTitleAuthor(s)
Jan-2023กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดของธุรกิจสั่งอาหารออนไลน์ธีรภัทร วรรณฤมล; ธนภรณ์ เมธาวรนันท์ชัย
Mar-2566กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดดิจิทัลของซุปเปอร์มาเก็ตในจังหวัดเชียงใหม่ธีรภัทร วรรณฤมล; เบญจภรณ์ กาญจนสมศักดิ์
Dec-2021การปรับภาพลักษณ์และการตอบสนองของผู้บริโภคต่อตราสินค้าชาตรามือและศรีจันทร์ธีรภัทร วรรณฤมล; วรวีร์ ฉิมพลีย์
Jun-2021การวิเคราะห์กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการของบริษัทมาร์เวลสตูดิโอส์ จำกัดธีรภัทร วรรณฤมล; ภูริทัต สังประกุล
2565พฤติกรรมการเปิดรับและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการเน็ตฟลิกซ์ ในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ธีรภัทร วรรณฤมล; ตรีชฎา ชูรส