Browsing by Author ชยันต์ วรรธนะภูติ

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 7 of 7
Issue DateTitleAuthor(s)
Jun-2023การตั้งถิ่นฐานสู่หมู่บ้านของผู้ลี้ภัยคะเรนนีและความสัมพันธ์แลกเปลี่ยนชยันต์ วรรธนะภูติ; มาลี สิทธิเกรียงไกร; คิม, มีจอง
Jul-2564การสัก: ร่างกายและเครือข่ายความสัมพันธ์ทางสังคมมาลี สิทธิเกรียงไกร; ชยันต์ วรรธนะภูติ; วิจิตรา จันทวงศ์
Jun-2023คุณค่าของ “หมิดุ” ในผู้หญิงลีซู: ความสัมพันธ์ด้านทุนในการสร้างความหลากหลายในการดำรงชีพสิญา อุทัย; ชยันต์ วรรธนะภูติ; กฤตยาณี ตามี่
Sep-2563พลวัตหมอยาไตในบริบทชายแดนไทย – เมียนมามาลี สิทธิเกรียงไกร; ชยันต์ วรรธนะภูติ; อาทิตย์ แผ่บุญ
May-2022ล้งจีนกับการเปลี่ยนแปลงวิถีดำรงชีพของชาวสวนลำไยในจังหวัดลำพูนมาลี สิทธิเกรียงไกร; ชยันต์ วรรธนะภูติ; หวัง, หลี้จุน
Sep-2014วิถีการดำรงชีพและความแตกต่างทางสังคมของคนขมุในการพัฒนาเศรษฐกิจบริเวณชายแดนไทย-ลาวชยันต์ วรรธนะภูติ; Olivier Evrard; ศศิภา คำก่ำ
Apr-2021แรงงานชาติพันธุ์และความสัมพันธ์ทางสังคมในการผลิตกาแฟสู่ตลาดโลก ของชุมชนชาติพันธุ์อาข่าบ้านดอยช้างชยันต์ วรรธนะภูติ; มาลี สิทธิเกรียงไกร; อำภา วูซือ