Search


Current filters:

Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-10 of 12 (Search time: 0.03 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2543ทัศนคติของประชาชนจังหวัดเชียงใหม่ต่องานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน / อุทัย ลือชัยอุทัย ลือชัย
2543ทัศนคติของประชาชนเชียงใหม่ต่อโครงสร้างสำนักงานตำรวจแห่งชาติ / พงษ์ศธร คำใจสู้พงษ์ศธร คำใจสู้
2543ทัศนคติของประชาชนชาวเชียงใหม่ต่อประเด็นการกำหนดให้ การเลือกตั้งเป็นหน้าที่ / เศวต เวียนทองเศวต เวียนทอง
2543ทัศนคติของประชาชนต่อการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่โดยตรง / เจษฎา พงศธรบริรักษ์เจษฎา พงศธรบริรักษ์
2542ทัศนะของประชาชนในตำบลชมภู อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ต่อการดำเนินงานโครงการตำรวจชุมชนประจำตำบล / มาโนช สุดสวาสดิ์มาโนช สุดสวาสดิ์
2542ทัศนคติของประชาชนในอำเภอเมืองเชียงใหม่ต่อการปฏิบัติงานของพนักงานสอบสวนตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 / สวัสดิ์ หล้ากาศสวัสดิ์ หล้ากาศ
2536ทัศนคติของประชาชนต่อพรรคการเมือง : กรณีศึกษาเทศบาลนครเชียงใหม่ / อร่าม จันทร์เพ็ญอร่าม จันทร์เพ็ญ
2539ทัศนคติของชาวเชียงใหม่ต่อระบบการขนส่งสาธารณะ / นิรันดร์ ชวนชื่นนิรันดร์ ชวนชื่น
2542ทัศนคติของผู้รับบริการต่อการให้บริการทางกฎหมาย ของสำนักงานคุ้มครองสิทธิ และช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน จังหวัดเชียงใหม่ / บุญเอื้อ บัวสรวงบุญเอื้อ บัวสรวง
2541ทัศนคติของประชาชนในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ที่มีต่อการบริหารงานชุด พันเอก(พิเศษ)สกล กลันทะกะสุวรรณ / ธนัท จันทร์ดีธนัท จันทร์ดี