Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-10 of 41 (Search time: 0.003 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2545แนวทางในการพัฒนาการดำเนินงานขององค์กรเอกชนที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงราย / ศิรินพรรณ ชุ่มอินทจักรศิรินพรรณ ชุ่มอินทจักร
2545วิธีสืบค้นข้อมูลทางการท่องเที่ยวผ่านเว็บไซต์ของผู้ใช้อินเตอร์เน็ตชาวไทย / จิระวัฒน์ แซ่ลุ้ยจิระวัฒน์ แซ่ลุ้ย
2545ศักยภาพในการพัฒนาสวนพฤกษศาสตร์วรรณคดีภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ / อุไรวรรณ ตองกายอุไรวรรณ ตองกาย
2545ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อราคาและการบริการนำเที่ยวแบบเหมาจ่ายประเภทเรือสำราญ : กรณีศึกษา เรือรอยัลไดมอนด์ / นัยนา คำกันศิลป์นัยนา คำกันศิลป์
-แนวทางการพัฒนาการตลาดสินค้าที่ระลึกที่ผลิตจากผ้าพื้นเมืองในอำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี / เบญจา บุญสุภาพเบญจา บุญสุภาพ
2545ศักยภาพและแนวทางในการพัฒนาชุมชนไตหย่า หมู่บ้านน้ำบ่อขาว ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม / กริช สอิ้งทองกริช สอิ้งทอง
2546การสร้างเว็บไซต์ท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงราย / สรรพงศ์ จันทเลิศสรรพงศ์ จันทเลิศ
2545การพัฒนาการท่องเที่ยวทางเรือล่องแม่น้ำปิง : กรณีศึกษาเส้นทางวัดชัยมงคล-วัดท่าหลุก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ / อัญชลี รุ่งชัยยันต์อัญชลี รุ่งชัยยันต์
2545ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวต่อการบริการของธุรกิจนำเที่ยว ทางเรือล่องแม่น้ำโขง : กรณีศึกษาแม่สลองทัวร์ / วิยะดา เสรีวิชยสวัสดิ์วิยะดา เสรีวิชยสวัสดิ์
2545การศึกษาการเรียนการสอนวิธีทำอาหารไทยสำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ / สำราญ โพธิ์จาดสำราญ โพธิ์จาด