Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-10 of 12 (Search time: 0.014 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2555แนวคิดเรื่องภาวะผู้นำในชาดก = Concept of leadership in the Jatakas / พระทศพล พรมมินทร์พระทศพล พรมมินทร์
2535พุทธเสนกะ : การวินิจฉัยต้นฉบับและการศึกษาพฤติกรรมของตัวละคร / วิบูลย์วรรณ มุสิกะนุเคราะห์วิบูลย์วรรณ มุสิกะนุเคราะห์
2546ความเปรียบในปัญญาสชาดกฉบับล้านนา / ขนิษฐา รัติวนิชขนิษฐา รัติวนิช
2540การศึกษาวิเคราะห์วรรณกรรมเรื่อง ควายสามเขา / ดุษฎีพันธุ์ พจีดุษฎีพันธุ์ พจี
2546การศึกษาวิเคราะห์เรื่องสุพรหมโมกขะหมาเก้าหาง / อัมพวรรณ สุริยะไชยอัมพวรรณ สุริยะไชย
2546พฤติกรรมการสื่อสารของตัวละครในสุธนชาดกฉบับล้านนา / อัมพร ชัยวาปินอัมพร ชัยวาปิน
2540การศึกษาวิเคราะห์คัมภีร์ที่ใช้เทศน์ในเทศกาลเข้าพรรษาของล้านนา : กรณีศึกษาจาก 4 วัด ในจังหวัดเชียงใหม่และลำพูน / ปรียานุช อนุสุเรนทร์ปรียานุช อนุสุเรนทร์
2543กลวิธีการใช้ภาษาในการสร้างเรื่องชาดก : กรณีศึกษาจากสุวัณณสังขราชกุมมารชาดก / ธิตินัดดา จินาจันทร์ธิตินัดดา จินาจันทร์
2542การศึกษาเชิงวิเคราะห์การกำเนิดในลักษณะเหนือธรรมชาติของตัวละครสำคัญในวรรณกรรมชาดกนอกนิบาตล้านนา / กาญจนา ฐิติปัญญาวัฒน์กาญจนา ฐิติปัญญาวัฒน์
2546กลวิธีการซ้อนคำในปัญญาสชาดกฉบับล้านนา / จันทร์จิรา วงษ์เรียบจันทร์จิรา วงษ์เรียบ