Search


Current filters:


Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-3 of 3 (Search time: 0.012 seconds).
  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2546การเปรียบเทียบความเครียดและประสิทธิภาพการทำงานของพยาบาลสถานบริการสุขภาพพิเศษ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ก่อนและหลังกระบวนการกลุ่มตามแนวคิดพิจารณาเหตุผล อารมณ์ และพฤติกรรม / จันทนา แสงสว่างจันทนา แสงสว่าง
2549ผลของการใช้ดนตรีผ่อนคลายต่อการลดความเครียดในกลุ่มผู้มีภาวะอาการปวดหลังส่วนล่าง = Effects of relaxing music on stress reduction in patients with low-back pain / สุกานดา สุภาจันทร์สุกานดา สุภาจันทร์
2547การรับรู้ความไม่แน่นอนในการเจ็บป่วย บุคลิกภาพที่เข้มแข็ง แรงสนับสนุนทางสังคมและการเผชิญความเครียด ของญาติผู้ป่วยที่เข้ารับการผ่าตัดใหญ่ / จุฑามาส วงศ์นันตาจุฑามาส วงศ์นันตา