Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-10 of 28 (Search time: 0.016 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2530การผลิตชุดการสอนวิชาภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ผู้ไม่เคยเรียนภาษาอังกฤษมาก่อน / ชนินทร์ ยาระณะชนินทร์ ยาระณะ
2532การศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการในการใช้สื่อการสอนของวิทยาลัยพยาบาลในเขตภาคเหนือของประเทศไทย / ชาลี กาญจนรัตน์ชาลี กาญจนรัตน์
2528แนวทางการวาดการ์ตูนลายเส้นแบบล้อของจริงสำหรับครูผู้สอนในระดับประถมศึกษา / อาภาพร เจริญวัฒน์อาภาพร เจริญวัฒน์
2528การผลิตชุดสื่อการสอนจากวัสดุราคาเยา เพื่อใช้ในการอบรมครูประจำการระดับประถมศึกษา / เล็ก แสงมีอานุภาพเล็ก แสงมีอานุภาพ
2531การศึกษาวิธีการผลิตหัวเรื่องสไลด์รูปแบบต่าง ๆ / อำนวย เวศวงศ์ษาทิพย์อำนวย เวศวงศ์ษาทิพย์
2531การผลิตสื่อการสอนโดยวิธีถ่ายภาพด้วยฟิล์มขาวดำประเภทไฮคอนทราสท์ / นรีรัตน์ สุตสุนทรนรีรัตน์ สุตสุนทร
2531การผลิตรายการเทปโทรทัศน์เรื่อง การใช้คำถามในการสอน สำหรับนักศึกษาครู / นิพนธ์ จุฬพันธ์ทองนิพนธ์ จุฬพันธ์ทอง
2534การออกแบบชุดการเรียนเรื่อง การเลี้ยงไก่พื้นเมืองเพื่อใช้ในโครงการอาชีวศึกษาเพื่อแก้ปัญหาความยากจนในชนบท / อุดมสิทธิ์ จิตรวิจารณ์อุดมสิทธิ์ จิตรวิจารณ์
2540การพัฒนาหน่วยแหล่งวิทยาการเรื่อง จังหวัดเชียงใหม่ / นงลักษณ์ ยาวิลาศนงลักษณ์ ยาวิลาศ
2531การศึกษาโปรแกรมสำเร็จรูปทางด้านกราฟิก เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในด้านการผลิตสื่อการสอน / มนตรี ดวงจิโนมนตรี ดวงจิโน