Search


Current filters:


Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-4 of 4 (Search time: 0.006 seconds).
  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2555ปัจจัยจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานขายบ้านจัดสรรในจังหวัดเชียงใหม่ = Motivation factors influencing salespersons of housing projects in Chiang Mai Province / ชลิตา ตั้งสุภาพชลิตา ตั้งสุภาพ
2555ผลกระทบของบรรยากาศการแบ่งปันความรู้และความพึงพอใจในการสื่อสารต่อผลสัมฤทธิ์ในการทำงานของพนักงานบริษัท ผลิตภัณฑ์และวัสดุก่อสร้าง จำกัด กิจการซีแพคภาคเหนือ = Impacts of knowledge sharing climate and communication satisfaction towards work outcome of employees at the concrete products and aggregate company limited, CPAC Northern Business / ปริญญ์ นันทกสิกรปริญญ์ นันทกสิกร
2552ความผูกพันต่อองค์การของพนักงานบริษัทชัยพัฒนาขนส่งเชียงใหม่ จำกัด = Employees engagement of Chaipattana Transportation Chiang Mai Company Limited / วาสนา พิชัยวาสนา พิชัย
2555ความผูกพันต่อองค์การของผู้ปฏิบัติงานสานักงานพื้นที่พิเศษ เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี่ = Employee engagement towards officers of Chiang Mai Night Safari Designated Area / กิตติวรา อริยะกิตติวรา อริยะ