Search


Current filters:


Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-6 of 6 (Search time: 0.008 seconds).
  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2547ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการที่มีผลต่อผู้บริโภคในการเลือกใช้บริการร้านอาหารทะเล ในอำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร = Service marketing mixed factors affecting consumers in choosing seafood restaurant services in Mueang District, Samut Sakhom / จุฑามาศ สิทธิรัตนสุนทรจุฑามาศ สิทธิรัตนสุนทร
2547ปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อผู้บริโภคในการเลือกซื้อทองรูปพรรณจากร้านค้าทองรูปพรรณในเขตอำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร = The Marketing mix factor affecting consumers' buying decision of gold ornament from gold ornament stores in Ban Phaco District, Samut Sakhon Province / บุศรินทร์ จูงอานุภาพบุศรินทร์ จูงอานุภาพ
2549ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการที่มีผลต่อผู้บริโภคในการตัดสินใจเลือกร้านอาหารในจังหวัดสมุทรสาคร = Services marketing mix factors affecting customers'decision in selecting restaurants in Samut Sakhon Province / กรกนก เพ็ชรตระกูลกรกนก เพ็ชรตระกูล
2548ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าของลูกค้าร้านซีเมนต์ไทยโฮมมาร์ทในอำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร = Services maketing mix factors affecting customer buying decision at Cementhai Home Mart in Mueang District, Samut Sakhon Province / กาญจนา เจริญคงธรรมกาญจนา เจริญคงธรรม
2546ปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการเลือกร้านขายยาของผู้บริโภคในอำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร = Marketing mix factors affecting customer selection of drug stores in Mueang district, Samut Sakhon province / ศนิ จันทร์สัชนาลัยศนิ จันทร์สัชนาลัย
2546ปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการซื้อก๊าซปิโตเลียมเหลวของผู้บริโภคในอำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร = The Marketing mix factors affecting customers buying liquefied petroleum gas in Mueang district, Samut Sakhon Province / วิทยา ศิริธนานุกูลวงศ์วิทยา ศิริธนานุกูลวงศ์