Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 11-20 of 68 (Search time: 0.027 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
16-Jul-2557ปัจจัยที่มีผลต่อกิจการโรงแรมในประเทศไทยในการตัดสินใจใช้บริการจากเว็บไซต์คูปองส่วนลดรองศาสตราจารย์ ดร.นิตยา เจรียงประเสริฐ; ปณัฏฐพร มีชัย
29-Jul-2557ส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อผู้บริโภคในอำเภอเมืองเชียงใหม่ต่อการซื้อสบู่สมุนไพรรองศาสตราจารย์อรชร มณีสงฆ์; สิริกร ศิริอางค์
Nov-2558ส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อผู้หญิงในอำเภอเมืองลำปางในการซื้อผลิตภัณฑ์ต้านริ้วรอยบนใบหน้าอาจารย์ ดร.เอื้อบุญ เอกะสิงห์; โชติรส หอเจริญ
2557พฤติกรรมผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครในการซื้อชุดชั้นในสตรีจากห้างสรรพสินค้านิตยา เจรียงประเสริฐ; พิมพ์ณรัตน์ เจริญมากสุวรรณ
Sep-2557พฤติกรรมผู้บริโภคในการซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารชนิดเม็ดในอำเภอเมืองเชียงใหม่วรัทยา แจ้งกระจ่าง; ศุภชัย วังลัยคำ
2550การใช้ข้อมูลจากกระดานสนทนาออนไลน์เว็บไซต์ไทยดีโฟโต้ดอทคอมในกระบวนการตัดสินใจซื้อกล้องดิจิตอลเอสแอลอาร์ และอุปกรณ์ = The Internet forum data (www.thaidphoto.com) towards consumer purchasing decision of digital SLR cameras and accessories / ปิยไชย เอื่ยมศิริรักษ์ปิยไชย เอื่ยมศิริรักษ์
2553พฤติกรรมผู้บริโภคในการซื้อเครื่องแต่งกายมือสองในอำเภอเมืองเชียงใหม่ = Consumer behavior towards purchasing second hand apparel products in Mueang Chiang mai District / ชนิตตา ชัยประสานชนิตตา ชัยประสาน
2547พฤติกรรมการซื้อเครื่องดื่มชาเขียวพร้อมดื่มของผู้บริโภคในอำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร = Buying behavior towards instant green tea of consumer in Mueang District, Samut Sakhon Province / อรนุช วงศ์ทัศนีโยอรนุช วงศ์ทัศนีโย
2547ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อหม้อแปลงไฟฟ้าของโรงงานอุตสาหกรรมในอำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม = Factors affecting transformers purchasing decision of factories in Sam Phran District, Nakhon Pathom Province / ธีระ จันทร์วิจิตรกุลธีระ จันทร์วิจิตรกุล
2547ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนต์ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร = Factors affecting consumers buying decision of motorcycles in Bangkok / พันฤทธิ์ กุลเลิศประเสริฐพันฤทธิ์ กุลเลิศประเสริฐ