MED: Theses : [324] Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 21 to 40 of 324
Issue DateTitleAuthor(s)
2556ผลทางรังสีคณิตของการวางแผนรังสีรักษาซ้ำในระหว่างการฉายรังสีเทคนิคปรับความเข้มสำหรับผู้ป่วยมะเร็งหลังโพรงจมูก = Dosimetric result of replanning during the course of intensity modulated radiation therapy for nasopharyngeal carcinoma patients / วีรชัย อินใจวีรชัย อินใจ
2556การสร้างโปรแกรมคอมพิวเตอร์ซ้อนทับภาพรังสีสำหรับการทวนสอบตำแหน่งฉายรังสี = Image registration computer programming for radiotherapy setup verification / ศิริประภา สมบูรณ์ศิริประภา สมบูรณ์
2556การแยกเพศจากการใช้กระดูก Lunate, Scaphoid และ Hamate ในกลุ่มประชากรไทย = Sex deternination from Lunate, Scaphoid and Hamate in a Thai Population / ปฐมพงศ์ จันธิมาปฐมพงศ์ จันธิมา
2013Effect of passive stretching combined with Vitamin C administration on immobilization-induced muscle atrophy in rat = ผลของการยืดกล้ามเนื้อโดยอาศัยแรงผู้อื่นช่วยร่วมกับการให้วิตามินซีต่อการฝ่อลีบของกล้ามเนื้อจากภาวะจำกัดการเคลื่อนไหวในหนูทดลอง / Chutchadaporn JaiyenChutchadaporn Jaiyen
2012Effect of spirogyra neglecta extract on renal organic anion transporter 1 and 3 function in type 2 diabetic rats = ผลของสารสกัดสาหร่ายเตา (spirogyra neglecta) ต่อการทำงานของโปรตีนขนส่งสารอินทรีย์ประจุลบ ชนิดที่ 1 และ 3 ในท่อไตของหนูขาวที่มีโรคเบาหวานชนิดที่ 2 / Atcharaporn OntawongAtcharaporn Ontawong
2012Effects of metformin and vildagliptin on cardiac function in high-fat diet induced insulin resistant rats = ผลของเมทฟอร์มินและวิลดากลิปตินต่อการทำงานของหัวใจของหนูที่มีภาวะดื้ออินซูลินจากการเหนี่ยวนำด้วยอาหารไขมันสูง / Nattayaporn ApaijaiNattayaporn Apaijai
2012Effects of metformin and vildagliptin on learning and memory behaviors and brain mitochondrial functions in high-fat diet induced insulin resistant rats = ผลของยาเมทฟอร์มินและวิลดากลิปทินต่อพฤติกรรมการเรียนรู้และความจำและการทำงานของไมโตคอนเดรียของสมองในหนูที่มีภาวะดื้อต่ออินซูลินจากการเหนี่ยวนำด้วยอาหารไขมันสูง / Hiranya PintanaHiranya Pintana
2012Gastric ulcer protective and hepatoprotective activities of ethanolic extract from Gynura divaricata (L.) DC. = ฤทธิ์ปกป้องแผลในกระเพาะอาหารและฤทธิ์ปกป้องตับของสารสกัดเอทานอลจากต้นจักร์นารายณ์ (Gynura Divaricata (L.) DC.) / Ratchaneekorn ChusuthRatchaneekorn Chusuth
2012Effects of high-fat diet-induced insulin resistance on neuronal nitric oxide synthase (nNOS) expression and oxidative stress in hippocampus of wistar rats = ผลของสภาวะดื้ออินซูลินที่ถูกชักนำโดยอาหารไขมันสูงต่อการแสดงออกของนิวโรนอลไนตริกออกไซด์ซินเทสและสภาวะเครียดออกซิเดชันในสมองส่วนฮิปโปแคมพัสของหนูเวิสตาร์ / Punnawwitch LertteerawatPunnawitch Lertteerawat
2012Evaluation of the appropriate bait for adult blow fly, chrysomya megacephala, using the new model of wind tunnel and field study / Kittikhun MoophayakKittikhun Moophayak
2011Chemical composition and larvicidal efficacy of essential oils and their combined formulations against anopheles cracens = องค์ประกอบทางเคมีและประสิทธิภาพฆ่าลูกน้ำยุงของน้ำมันหอมระเหยและสูตรผสมต่อยุงก้นปล่อง / Jitrawadee IntirachJitrawadee Intirach
2012Anthropometric measurement in clinical applications : height, body weight and body composition prediction = การวัดร่างกายมนุษย์ตามหลักวิทยาศาสตร์ในการประยุกต์ทางคลินิก : การพยากรณ์ความสูง น้ำหนักตัวและองค์ประกอบของร่างกาย / Kaweesak ChittawatanaratKaweesak Chittawatanarat
2012Microalbuminuria and diabetic nephropathy in persons with type 2 diabetes : risk indicatiors, screening tool development and treatment prognosis / Sirima MongkolsomlitSirima Mongkolsomlit
2011Tuberculosis screening and diagnosis in HIV infected patients : predictive values of rapid tests, clinical profiles and their combination / Sirisak NantaSirisak Nanta
2012Suicidal attempts in mood disorder patients : risk indicators, prediction, and reattempts = การพยายามฆ่าตัวตายในผู้ป่วยอารมณ์ผิดปกติ : ตัวบ่งชี้ความเสี่ยง การทำนาย และการฆ่าตัวตายซ้ำ / Chidchanok RuengornChidchanok Ruengorn
2012Kidney stone treatments : prognostic factors of success, incidence and risk factors of stone regrowth or recurrence = การรักษานิ่วในไต : ปัจจัยทำนายความสำเร็จ, อุบัติการและปัจจัยเสี่ยงของการเพิ่มขนาดของนิ่วหรือการกลับเป็นซ้ำ / Wilaiwan ChongruksutWilaiwan Chongruksut
2012Common Anesthetic Complications in Obstetric and Geriatric Patients: Risk Factors and Intervention = ภาวะแทรกซ้อนที่พบบ่อยจากการได้รับยาระงับความรู้สึกในผู้ป่วยสูติกรรมและผู้ป่วยสูงอายุ: ปัจจัยเสี่ยงและการรักษา / Decha TamdeeDecha Tamdee
2012Effects of the Aqueous Extract of Gynostemma pentaphyllum (Thunb.) Makino on Insulin Resistance in High-Fat Diet with Streptozotocin Induced Type 2 Diabetic Rats = ผลของสารสกัดน้ำของปัญจขันธ์ต่อภาวะดื้ออินซูลินในหนูที่เหนี่ยวนำให้เกิดเบาหวานชนิดที่ 2 ด้วยอาหารไขมันสูงร่วมกับสเตรปโตโซโตซิน / Waranya KeapaiWaranya Keapai
2553ความเข้มข้นของ 6 - โมโนแอซีติลมอร์ฟีน และมอร์ฟีนในเส้นผมและเลือดของผู้เสียชีวิตจากการเสพเฮโรอีนเกินขนาด เทียบกับผู้เสพติดสารเฮโรอีนและผู้บำบัดรักษาโรคด้วยมอร์ฟีนโดยเทคนิคโซลิดเฟสเอ็กซแทรกชันและแก๊สโครมาโทกราฟี-แมสสเปกโทรเมตรี = Concentration of 6-Monoacetylmorphine and Morphine in hair and blood of the deceased with Heroin overdose compared with Heroin addicts and Morphine treated patients using Solid-Phase extraction and gas chromatography-mass spectrometry / พัชราภรณ์ เค้ามูลพัชราภรณ์ เค้ามูล
2554การกำหนดเพศของกะโหลกศีรษะคนไทยโดยวิธีการวัดตามระบบเมตริก = Sex determination of Thai skulls by using craniometry / ตุลนาฒ ทวนธงตุลนาฒ ทวนธง
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 21 to 40 of 324