Search


Current filters:

Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-10 of 23 (Search time: 0.026 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2528ฟังก์ชันการนับอย่างง่ายและการประยุกต์ / ประทุม เกื้อกูลประทุม เกื้อกูล
2536การปรับโค้งฟังก์ชันความน่าจะเป็น / ทนงศักดิ์ ยาทะเลทนงศักดิ์ ยาทะเล
2528การศึกษาเนีย-ริงของฟังก์ชันบนกรุป / วินัย หอมทรัพย์วินัย หอมทรัพย์
2528ความต่อเนื่องแบบโคลเชอร์ / นภาพร พีระตานนท์นภาพร พีระตานนท์
2535เงื่อนไขการเป็นฟังก์ชันเปิด ปิด หรือต่อเนื่องของ f:(X, Tx ) (Y, Ty) เมื่อ f:(X, Tx) (Y, Ty) เป็นฟังก์ชันเปิด ปิด หรือต่อเนื่องตามลำดับ / ยงยุทธ สุยอยยงยุทธ สุยอย
2535คู่มือครูวิชาประยุกต์เจเนอเรตติงฟังก์ชันและสูตรอินคลูชัน-เอกซ์คลูชัน สำหรับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย / อดุลย์รัตน์ วีระพันธ์ยานนท์อดุลย์รัตน์ วีระพันธ์ยานนท์
2549ระบบการวาดภาพของฟังชันก์เรขาคณิตวิเคราะห์โดยการใช้ภาษาจาวาและวีอาร์เอ็มแอล = Analytic geometry function drawing system using / มานะ มีนุ่นมานะ มีนุ่น
2526การศึกษาเงื่อนไขที่เพียงพอของการเป็นฟังก์ชันต่อเนื่อง / สำราญ บำรุงเมืองสำราญ บำรุงเมือง
2535จำนวนฟังก์ชันถอดแบบของฟิลด์จำกัด / มณีนาถ ณ บุญหลงมณีนาถ ณ บุญหลง
2536อนุพันธ์ของฟังก์ชันค่าจริงโดยอาศัยจำนวนจริงมิติเกิน / กนก จุยคำวงศ์กนก จุยคำวงศ์