Search


Current filters:

Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-10 of 15 (Search time: 0.019 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
Aug-2015ความหลากหลายของเฟิร์นและเครือญาติของเฟิร์นตาม แนวเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติ น้ำตกแจ้ซ้อน – น้ำตกแม่เปียก ณ อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน จังหวัดลำปางผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อรุโณทัย จำปีทอง; รุ้งลาวัลย์ วงค์จันทร์มา
Jun-2015การพัฒนาลูกแป้งสำหรับหมักเอทานอลจากมันสำปะหลังผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นฤมล ทองไว; ชีวพล เครือใจวัง
Apr-2015ผลกระทบจากกิจกรรมทางการเกษตรในลำน้ำแม่มาว ตำบลม่อนปิ่น อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ โดยใช้สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังขนาดใหญ่ เป็นตัวบ่งชี้อาจารย์ ดร.เดชา ทาปัญญา; เกศินี จันทร์อ่อน
Jun-2015การพัฒนาต้นแบบระบบการประมวลผลด้วยภาพเพื่อทดสอบความไวของแบคทีเรียต่อสารต้านจุลชีพด้วยวิธีดิสก์ดิฟฟิวชันรองศาสตราจารย์ ดร. เอกรัฐ บุญเชียง; ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บดินทร์ บุตรอินทร์; เชาวฤทธิ์ อ่องคำ
Dec-2014การพัฒนาโปรแกรมค้นหาโดยอาศัยหลักการเทอมเอ็กซ์แพนชันจากเวิร์ดเน็ตผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัฐสิทธิ์ สุขะหุต; คมสันต์ น้อยเทพ
Dec-2015การเพาะเลี้ยงสาหร่ายไก (cladophora และ microspora) เพื่อเป็นอาหารเสริมในการเลี้ยงปลานิลศรีสุลักษณ์ ธีรานุพัฒนา; ศิริเพ็ญ ตรัยไชยาพร; ศุภรัตน์ มะโน
Dec-2015การเพาะเลี้ยงสาหร่ายไก (Cladophora และ Microspora) ในน้ำหมักกากถั่วเหลืองศรีสุลักษณ์ ธีรานุพัฒนา; ศิริเพ็ญ ตรัยไชยาพร; นาถนภา สุวรรณ
Dec-2015การพัฒนาตัวแปลคำสั่งผังงานผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชรี จำปามูล; สิงหรา พงษ์สนั่น
Jun-2020สมบัติบางประการของจำนวนฟีโบนัชชี (p, q) และ จำนวนลูคัส (p, q)ผศ.ดร. นราวดี ภูดลสิทธิพัฒน์; จารุพร วางมือ
Jul-2015การพัฒนาระบบแนะนำหนังสือที่เกี่ยวข้องกับการสืบค้นสารนิเทศห้องสมุดโดยใช้เทคนิคอะไพออริอัลกอริทึมผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัฐสิทธิ์ สุขะหุต; สุทธิพงศ์ มณีรัตน์