Search


Current filters:


Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-7 of 7 (Search time: 0.025 seconds).
  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2535ผลของการเพาะเลี้ยง Chlorella sp. ในน้ำเสียจากบ่อหมักก๊าซชีวภาพมูลสุกร / วีนา ชานนท์วีนา ชานนท์
2533การเพาะเลี้ยงและปริมาณโปรตีนของสาหร่าย Spirulina platensis ที่เลี้ยงในน้ำเวย์เต้าหู้ / สถิตย์ วงศ์สว่างสถิตย์ วงศ์สว่าง
2530การสำรวจสาหร่ายในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อประโยชน์ในการสอน / ประภาส ธารเปี่ยมประภาส ธารเปี่ยม
2533ผลของสาหร่าย Spirulina spp. ที่มีต่อการเติบโตและการเกิดสีของนกกระทาพันธุ์ญี่ปุ่น (Coturnix coturnix japonica) / โอภาส วิชชุไตรภพโอภาส วิชชุไตรภพ
2533คุณค่าทางโภชนาการบางประการของสาหร่าย Spirulina platensis ที่เลี้ยงในน้ำกากส่าเหล้า / สุพัตรา จันทร์ศิริโพธาสุพัตรา จันทร์ศิริโพธา
2535การเพาะเลี้ยงและปริมาณโปรตีนของสาหร่าย Spirulina platensis ที่เลี้ยงในน้ำกากส่าเหล้าผสมน้ำหมักผักตบชวา / ณรงค์ สุนิลหงษ์ณรงค์ สุนิลหงษ์
2532การเพาะเลี้ยงสาหร่าย Spirulina platensis ในน้ำกากส่าเหล้า / วิลาสินี เหล่าพงษ์พิชญ์วิลาสินี เหล่าพงษ์พิชญ์