Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-10 of 23 (Search time: 0.018 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2536คู่มือครูวิชาการประยุกต์ทฤษฎีการนับของพอลยาสำหรับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย / นุกูล แก้วเนียมนุกูล แก้วเนียม
2528การศึกษาคุณสมบัติการมีค่าระหว่างกลาง / ชนะ ชมเชยชนะ ชมเชย
2535จำนวนฟังก์ชันถอดแบบของฟิลด์จำกัด / มณีนาถ ณ บุญหลงมณีนาถ ณ บุญหลง
2536การปรับโค้งฟังก์ชันความน่าจะเป็น / ทนงศักดิ์ ยาทะเลทนงศักดิ์ ยาทะเล
2527การศึกษาสมการฟังก์ชัน f(x+y) = f(x)+f(y) / นิคม เหล่าเนตร์นิคม เหล่าเนตร์
2527การศึกษาคุณสมบัติไฟไนท์เนสของเมเชอเรเบิลฟังก์ชันและทฤษฎีอีเกอรอฟ / ศรชัย หนุ่มคำศรชัย หนุ่มคำ
2531ฟังก์ชั่น S-ต่อเนื่องและฟังก์ชันเซมิคอนเนค / อุดมศักดิ์ บังเมฆอุดมศักดิ์ บังเมฆ
2536อนุพันธ์ของฟังก์ชันค่าจริงโดยอาศัยจำนวนจริงมิติเกิน / กนก จุยคำวงศ์กนก จุยคำวงศ์
2528การศึกษาเนีย-ริงของฟังก์ชันบนกรุป / วินัย หอมทรัพย์วินัย หอมทรัพย์
2528ความต่อเนื่องแบบโคลเชอร์ / นภาพร พีระตานนท์นภาพร พีระตานนท์