Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 61-70 of 1064 (Search time: 0.018 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
Aug-2558การพัฒนาระบบการจัดสรรห้องสอบอัตโนมัติสำหรับมหาวิทยาลัยพายัพ โดยใช้ขั้นตอนวิธีละโมบวิจักษณ์ ศรีสัจจะเลิศวาจา; ธนนท์ เหล็กชาย
Aug-2558การพัฒนาเครื่องมือจัดการความเสี่ยงสำหรับโครงการซอฟต์แวร์แบบสครัมวัชรี จำปามูล; ปณิดา จันทร์จร
Aug-2558การพัฒนาคลังข้อมูลนักศึกษาระดับปริญญาตรีสำหรับคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่วิจักษณ์ ศรีสัจจะเลิศวาจา; สุทธิพงศ์ สุรักษ์
Jun-2558ระบบวิเคราะห์แผ่นทดสอบการตรวจปัสสาวะโดยใช้การประมวลผลภาพเอกรัฐ บุญเชียง; ขจรศักดิ์ ตระกูลพัว; ไกรวุฒิ แก้วมิตร
2534การใช้แร่ทังสเตนเป็นสารให้สีในน้ำเคลือบผลิตภัณฑ์สโตนแวร์ / วราภรณ์ คงสมศักดิ์สกุลวราภรณ์ คงสมศักดิ์สกุล
2530การวิเคราะห์หาปริมาณพาราเซตามอลในยาแก้ปวดโดยวิธีโฟลอินเจคชันอานาลิซีส / พงศกร กลิ่นหอมโสภณพงศกร กลิ่นหอมโสภณ
2532การศึกษาทางสเปกโทรสโกปีของสารประกอบเชิงซ้อนของโลหะแทรนซิชัน (II) บางตัวกับอนุพันธ์กรดเบนโซอิค / ช่อผกา เตียวสุวัฒน์ช่อผกา เตียวสุวัฒน์
2531การพัฒนาและดัดแปลงระบบโฟลอินเจคชันอะนาลิซีสสำหรับการวิเคราะห์ไนไตรย์และซัลเฟตในน้ำตัวอย่าง / สมชาย พัฒน์ชนะสมชาย พัฒน์ชนะ
2550เทคนิคทางไฟฟ้าสำหรับการเลือกแผ่นโลหะที่เหมาะสมกับการผลิตชั้นเก็บของอุตสาหกรรม = Electrical technique for selection of suitable metal sheet for rack production / จรัญ แสงอาทิตย์จรัญ แสงอาทิตย์
2534เอกสารเสริมการเรียนเรื่อง ความจุและปริมาตร ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 / เพ็ญประภา อินทะตาเพ็ญประภา อินทะตา