Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-10 of 11 (Search time: 0.033 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2531การศึกษาการทำถ่านอัดก้อนโดยใช้ไม้ผสมถ่านหินลิกไนต์ / บุญแสน เตียวนุกูลธรรมบุญแสน เตียวนุกูลธรรม
2527การศึกษาการใช้ประโยชน์ของเถ้าชนิดเบาของถ่านหินลิกไนต์ เพื่อทำอิฐและคอนกรีต / สมเกียรติ แก้วจำรัสสุขสันต์สมเกียรติ แก้วจำรัสสุขสันต์
2528การวิเคราะห์เถ้าลิกไนต์โดยใช้รังสีเอกซ์ / อนุรักษ์ กุหลาบขาวอนุรักษ์ กุหลาบขาว
2527การศึกษาการทำถ่านหินลิกไนต์อัดเป็นก้อน / สมปอง วรรณโคตรสมปอง วรรณโคตร
2529การศึกษากระบวนการโฮโดรเทอร์มัลของถ่านหินลิกไนต์ / ปรีชา ศิริศรีโรปรีชา ศิริศรีโร
2530การศึกษาการเตรียมแอมโมเนียมซัลเฟตจากลิกไนต์ลิกเคอร์ / กระจ่าง แก้วสว่างนภากระจ่าง แก้วสว่างนภา
2533การเตรียมถ่านกัมมันต์โดยการทำของผสมระหว่างถ่านหินลิกไนต์กับซิลิกาให้ร้อน / ศตพร อุ่นแก้วศตพร อุ่นแก้ว
2526การหาปริมาณกำมะถันในลิกไนต์ โดยปฏิกิริยาขยายของซัลเฟต = Determination of Sulphur in Lignite by an amplification reaction of Sulphate / สุรศักดิ์ จิตนารินทร์สุรศักดิ์ จิตนารินทร์
2527การศึกษาการกำจัดกำมะถันในถ่านหินลิกไนต์ โดยการล้างด้วยสารละลายเฟอร์ริกซัลเฟต / วาสนา อิทธิวันทยะกูลวาสนา อิทธิวันทยะกูล
2529การศึกษาการเผาไหม้ถ่านหินลิกไนต์ ในเครื่องปฏิกรณ์มูฟริงเบด / พิสิทธิ์ สุพรรณศรีพิสิทธิ์ สุพรรณศรี