Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-10 of 31 (Search time: 0.067 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2528ฟังก์ชันการนับอย่างง่ายและการประยุกต์ / ประทุม เกื้อกูลประทุม เกื้อกูล
2524พัฒนาการระบบของฟังก์ชันจำนวนจริงและปัญหาการสอนฟังก์ชันในชั้นมัธยมศึกษา = Development of function of real variables and some teaching probblems in the secondary school / พจนา รัตนสิงห์พจนา รัตนสิงห์
2536การปรับโค้งฟังก์ชันความน่าจะเป็น / ทนงศักดิ์ ยาทะเลทนงศักดิ์ ยาทะเล
2528การศึกษาเนีย-ริงของฟังก์ชันบนกรุป / วินัย หอมทรัพย์วินัย หอมทรัพย์
2528ความต่อเนื่องแบบโคลเชอร์ / นภาพร พีระตานนท์นภาพร พีระตานนท์
2526การศึกษาเงื่อนไขของฟาทูเลมนา / ยุทธ งามเสงี่ยมยุทธ งามเสงี่ยม
2527การศึกษาทฤษฎีการลู่เข้าของลำดับที่มีขอบเขต / จำเนียร นันทดิลกจำเนียร นันทดิลก
2538การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องลิมิต ความต่อเนื่องและอนุพันธ์ของฟังก์ชัน / เกียรติศักดิ์ รัตนสีหาเกียรติศักดิ์ รัตนสีหา
2535เงื่อนไขการเป็นฟังก์ชันเปิด ปิด หรือต่อเนื่องของ f:(X, Tx ) (Y, Ty) เมื่อ f:(X, Tx) (Y, Ty) เป็นฟังก์ชันเปิด ปิด หรือต่อเนื่องตามลำดับ / ยงยุทธ สุยอยยงยุทธ สุยอย
2535คู่มือครูวิชาประยุกต์เจเนอเรตติงฟังก์ชันและสูตรอินคลูชัน-เอกซ์คลูชัน สำหรับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย / อดุลย์รัตน์ วีระพันธ์ยานนท์อดุลย์รัตน์ วีระพันธ์ยานนท์