Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-8 of 8 (Search time: 0.003 seconds).
  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2533การเตรียมถ่านกัมมันต์โดยการทำของผสมระหว่างถ่านหินลิกไนต์กับซิลิกาให้ร้อน / ศตพร อุ่นแก้วศตพร อุ่นแก้ว
2526การศึกษาลักษณะเฉพาะของน้ำมันถ่านหินที่ได้จากการกลั่นสลายที่อุณหภูมิต่ำของถ่านหินลิกไนต์ อำเภอลี้ / พัชรินทร์ บุญอินทร์พัชรินทร์ บุญอินทร์
2531การศึกษาการทำถ่านอัดก้อนโดยใช้ไม้ผสมถ่านหินลิกไนต์ / บุญแสน เตียวนุกูลธรรมบุญแสน เตียวนุกูลธรรม
2527การศึกษาการใช้ประโยชน์ของเถ้าชนิดเบาของถ่านหินลิกไนต์ เพื่อทำอิฐและคอนกรีต / สมเกียรติ แก้วจำรัสสุขสันต์สมเกียรติ แก้วจำรัสสุขสันต์
2527การศึกษาการทำถ่านหินลิกไนต์อัดเป็นก้อน / สมปอง วรรณโคตรสมปอง วรรณโคตร
2527การศึกษาการกลั่นสลายที่อุณหภูมิสูงของถ่านหินลิกไนต์ อำเภอลี้ / วัลลภา นวนรักษาวัลลภา นวนรักษา
2529การศึกษาการเผาไหม้ถ่านหินลิกไนต์ ในเครื่องปฏิกรณ์มูฟริงเบด / พิสิทธิ์ สุพรรณศรีพิสิทธิ์ สุพรรณศรี
2532การเตรียมถ่านกัมมันต์จากถ่านหินลิกไนต์โดยใช้ไอน้ำ / พีระพงษ์ เนียมเสวกพีระพงษ์ เนียมเสวก