Search


Current filters:


Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-5 of 5 (Search time: 0.006 seconds).
  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2543การศึกษาสมรรถนะของกระบวนการตะกอนเร่งที่ใช้ตัวกลางฟองน้ำสังเคราะห์ / จรัสพล ตริยางกูรศรีจรัสพล ตริยางกูรศรี
2543การกำจัดซัลเฟตในน้ำระบายจากเหมืองลิกไนต์โดยระบบน้ำไหลแนวนอนใต้ผิวดิน / ศิริชัย ทวีทรัพย์ศิริชัย ทวีทรัพย์
2543สมรรถนะการกำจัดสารอินทรีย์และสีของน้ำเสียอุตสาหกรรมฟอกย้อมไหมโดยถังจำลองยูเอเอสบีระดับห้องปฏิบัติการ / ธีระพงษ์ สว่างปัญญางกูรธีระพงษ์ สว่างปัญญางกูร
2543การศึกษาเปรียบเทียบถังปฏิกิริยาแบบซีเอสทีทาร์กับยูเอเอเอสบีในกระบวนการสร้างกรดของน้ำเสียจากอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์นม / ชนวัฒน์ นิทัศน์วิจิตรชนวัฒน์ นิทัศน์วิจิตร
2543สมรรถนะในการบำบัดน้ำเสียจากฟาร์มสุกรโดยกระบวนการตะกอนเร่งที่มีการเติมอากาศเป็นจังหวะ / สุขสถิต เคหาสุขสถิต เคหา