Search


Current filters:

Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-5 of 5 (Search time: 0.009 seconds).
  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2545แบบจำลองการทำงานของท่อความร้อนแบบสั่นปลายปิดและแบบสั่นวงรอบ / พฤทธ์ สกุลช่างสัจจะทัยพฤทธ์ สกุลช่างสัจจะทัย
2545การประเมินวัฏจักรชีวิตและการวิเคราะห์ต้นทุนของการกลั่นเอทานอลโดยการใช้ตัวเก็บรังสีแสงอาทิตย์ชนิดท่อความร้อน / ธีรนันทา ฤทธิ์มณีธีรนันทา ฤทธิ์มณี
2545คุณลักษณะการถ่ายเทความร้อนของท่อความร้อนแบบหมุนตามแนวรัศมีที่ใช้ HP62 และ MP39 เป็นสารทำงาน / จิรพล กลิ่นบุญจิรพล กลิ่นบุญ
2545ผลของความเสียดทานของผนังภายในที่มีต่อรูปแบบการไหลในท่อความร้อนแบบสั่นปลายปิด / ณรงค์ สีหาจ่องณรงค์ สีหาจ่อง
2545คุณลักษณะการถ่ายเทความร้อนของท่อความร้อนชนิดสั่นแบบวงรอบซึ่งใช้ HP62 และ MP39 เป็นสารทำงาน / อภิมน มณีวรรณอภิมน มณีวรรณ