Search


Current filters:

Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-10 of 20 (Search time: 0.025 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2554การเปรียบเทียบสมรรถนะของเครื่องอบแห้งชนิดปั๊มความร้อนที่มีวิธีที่ต่างกันของการควบคุมอุณหภูมิลมร้อน = Performance comparison of heat pump dryer with different control methods of hot air temperature / เอกกฤษ แก้วเจริญเอกกฤษ แก้วเจริญ
2543พฤติกรรมทางความร้อนของเทอร์โมไซฟอนแบบเอชดีพีอี / กฤษฎากร บุดดาจันทร์กฤษฎากร บุดดาจันทร์
2557การออกแบบและพัฒนาระบบกักเก็บพลังงานความร้อนในรูปแบบน้ำแข็งสำหรับการปรับอากาศในโรงเรือนดามร บัณฑุรัตน์; ธวัชชัย สุขะ
2554การควบคุมกำลังการให้ความร้อนด้วยคลื่นไมโครเวฟสำหรับกระบวนการอบแห้งที่ควบคุมอุณหภูมิได้ = Power control of microwave heating for controllable temperature drying process / อนุสรณ์ เราเท่าอนุสรณ์ เราเท่า
2546การพาความร้อนของชุดแท่งจัตุรัสร้อนที่ทำมุม 45 องศากับทิศทางการไหล และเรียงตัวในแนวเดียวกัน / น้ำมนต์ โชติวิศรุตน้ำมนต์ โชติวิศรุต
2542การประมาณค่าอัตราการไหลเชิงมวลของของไหลในท่อโดยการวิเคราะห์ความร้อนสูญเสีย / ธีชวัน ศรีสุวรรณธีชวัน ศรีสุวรรณ
2546การป้องกันความร้อนสำหรับผิวท่อที่มีก๊าซร้อนไหลภายใน โดยใช้ฟิล์มของน้ำ / พิสิษฐ์ เพชรคงพิสิษฐ์ เพชรคง
2546ผลของการให้ความร้อนในการทำปุ๋ยหมักจากเศษอาหารโดยใช้เทอร์โมฟิลิคแบคทีเรีย / สรพรรณ อมตธรรมสรพรรณ อมตธรรม
2551การจำลองและการตรวจสอบสภาพความถูกต้องทางความร้อนภายในห้องโดยสารรถยนต์โดยใช้การคำนวณทางพลศาสตร์ของไหล = Simulation and validation of thermal environment inside car cabin using computational fluid danamics / รณชาติ มั่นศิลป์รณชาติ มั่นศิลป์
2552การวิเคราะห์ขนาดของบ่อวัสดุหลอมเหลวในชิ้นงานโลหะโดยฟลักซ์ความร้อนอุณหภูมิสูงเคลื่อนที่เข้าใกล้ส่วนขอบมุมอิสระของชิ้นงาน = Melt pool size analysis of metal part with high temperature heat flux approaching a free edge / ชนกันต์ จาตุรชาตชนกันต์ จาตุรชาต