Search


Current filters:

Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-5 of 5 (Search time: 0.016 seconds).
  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
Mar-2559การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของปัจจัยที่มีผลต่อปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนภูมิพลผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เดช ดำรงศักดิ์; ลือรบิล โพธา
Feb-2559ปัจจัยที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงงานก่อสร้าง และแนวทางลดผลกระทบขณะดำเนินการก่อสร้าง โดยเมทริกซ์การประเมินความเสี่ยงอ.ดร.มานพ แก้วโมราเจริญ; สุชาณัฏฐ์ชญา ลี้ประเสริฐ
Apr-2559การสำรวจวิธีการประมาณการค่าอำนวยการก่อสร้างในโครงการก่อสร้างอาคารอนิรุทธ์ ธงไชย; กนกศักดิ์ โล่ห์สุวรรณ
Apr-2559แนวทางการปรับใช้ระบบควบคุมโครงการด้วยวิธีกำหนดเวลาการทำงานแบบทำซ้ำในโครงการก่อสร้างถนนของกรมทางหลวงทรงยศ กิจธรรมเกษร; ปาลวัตร มะลิทอง
Mar-2559การวิเคราะห์การใช้พลังงานในภาคอุตสาหกรรม และธุรกิจการค้าของประเทศไทย โดยเทคนิคการสลายเชิงแจกแจงผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เดช ดำรงศักดิ์; อัจฉริยา พวงยอด