Search


Current filters:

Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-10 of 12 (Search time: 0.004 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
Dec-2014เทคนิคการกระจายหน้าที่เชิงคุณภาพเพื่อการกำหนดกลยุทธ์ทางการตลาดสำหรับบริษัทหน่วยตรวจสอบรับรองรองศาสตราจารย์ ดร.นิวิท เจริญใจ; สมาน หมื่นอภัย
Aug-2014วิธีการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนช่างเทคนิคสำหรับงานก่อสร้างในจังหวัดเชียงใหม่อนิรุทธ์ ธงไชย; วริทธิ์ ธีระวร
Jul-2014การปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานคลังวัสดุก่อสร้าง : กรณีศึกษาบริษัทโฮมมาร์ท เชียงใหม่วีระกิจ จำกัดชมพูนุท เกษมเศรษฐ์; พุทธวรรษ จรัสพันธุ์กุล
Aug-2014การจัดการปัญหาการมีส่วนร่วมของประชาคมในขบวนการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค กรณีศึกษาจังหวัดเชียงใหม่อนิรุทธ์ ธงไชย; ธีระนันท์ ใจสม
Aug-2014การวิเคราะห์ความผันผวนของราคาค่าก่อสร้างอาคารชุดในจังหวัดเชียงใหม่ปุ่น เที่ยวบูรณธรรม; ภาสกร เหล็กสมบูรณ์
Aug-2014การเลือกแผนการสุ่มตัวอย่างที่เหมาะสมในการตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบสำหรับอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์กนกสูตร ตระกูลสมบัติ
Aug-2014การจัดการพื้นที่ใช้สอยของอาคารเรียนและปฏิบัติการในแผนกวิชาช่างก่อสร้าง วิทยาลัยเทคนิคลำปางวิศาล จารุวุฒิพงค์
Aug-2014การลดจำนวนผลิตภัณฑ์ที่บกพร่องในการผลิตแหวน อัญมณีพงษ์ศักดิ์ แป้นแก้ว; ทิพยนิพพานพรหม หริเกศวรราวตาร
Nov-2014การประยุกต์ใช้เทคนิคการวิเคราะห์จุดเสียหายและ ผลกระทบของอัตราการสึกหรอของยางรถโดยสารอ.ดร. วสวัชร นาคเขียว; ภาณุวัฒน์ นันตสุคนธ์
Nov-2014การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อปรับปรุง ประสิทธิภาพกระบวนการผลิตสิ่งพิมพ์บรรจุภัณฑ์อ.ดร.วสวัชร นาคเขียว; วิเชียร บำรุงเกาะ