Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 11-20 of 67 (Search time: 0.024 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
Mar-2015การหาสภาวะที่เหมาะสมที่สุดในกระบวนการขัดขอบนอกแผ่นแก้วสำหรับผลิตภัณฑ์ฮาร์ดดิสก์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรรฐติชัย ชีวสุทธิศิลป์; เสน่ห์ ยาวิชัย
Mar-2015การพัฒนาโปรแกรมสำหรับระบบเทียบโอนหน่วยกิตการศึกษาดร.นริศรา เอี่ยมคณิตชาติ; สมคิด สุขสวัสดิ์
Aug-2014วิธีการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนช่างเทคนิคสำหรับงานก่อสร้างในจังหวัดเชียงใหม่อนิรุทธ์ ธงไชย; วริทธิ์ ธีระวร
Jul-2014การปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานคลังวัสดุก่อสร้าง : กรณีศึกษาบริษัทโฮมมาร์ท เชียงใหม่วีระกิจ จำกัดชมพูนุท เกษมเศรษฐ์; พุทธวรรษ จรัสพันธุ์กุล
Aug-2014การจัดการปัญหาการมีส่วนร่วมของประชาคมในขบวนการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค กรณีศึกษาจังหวัดเชียงใหม่อนิรุทธ์ ธงไชย; ธีระนันท์ ใจสม
Aug-2014การวิเคราะห์ความผันผวนของราคาค่าก่อสร้างอาคารชุดในจังหวัดเชียงใหม่ปุ่น เที่ยวบูรณธรรม; ภาสกร เหล็กสมบูรณ์
Aug-2014การเลือกแผนการสุ่มตัวอย่างที่เหมาะสมในการตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบสำหรับอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์กนกสูตร ตระกูลสมบัติ
Aug-2014การจัดการพื้นที่ใช้สอยของอาคารเรียนและปฏิบัติการในแผนกวิชาช่างก่อสร้าง วิทยาลัยเทคนิคลำปางวิศาล จารุวุฒิพงค์
Aug-2014การลดจำนวนผลิตภัณฑ์ที่บกพร่องในการผลิตแหวน อัญมณีพงษ์ศักดิ์ แป้นแก้ว; ทิพยนิพพานพรหม หริเกศวรราวตาร
Mar-2015การพัฒนาระบบวางแผนการบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าสำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้ารศ.ดร.เสริมศักดิ์ เอื้อตรงจิตต์; กิตติ สาลี