Search


Current filters:


Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-7 of 7 (Search time: 0.007 seconds).
  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2542การทำน้ำสาลี่ใสอัดก๊าซ (พันธุ์ Pathanak) / รุจิรา ภัทรกุลวณิชย์รุจิรา ภัทรกุลวณิชย์
2549ผลของพีเอช เจลาติน เพกทิน น้ำตาล และน้ำผลไม้ที่มีต่อลักษณะเนื้อสัมผัสของกัมมีเยลลี = Effects of pH, Gelatin, Pectin, Sugars and Fruit Juices on Texture of Gummy Jelly / อัจฉรา เทียมภักดีอัจฉรา เทียมภักดี
2545การพัฒนาผลิตภัณฑ์เนคต้ามะม่วงผสมสมุนไพร / รุ่งอรุณ หอมดอกรุ่งอรุณ หอมดอก
2546การทำน้ำฝรั่งแบบใสโดยใช้กระบวนการไมโครฟิลเตรชัน / พัชรินทร์ ทองสร้อยพัชรินทร์ ทองสร้อย
2548เครื่องดื่มผงจากผลยอผสมผลไม้โดยการทำแห้งแบบโฟมแมท = Powdered beverage from indian mulberry (morinda citrifolia linn.) mixed with fruit by Foam-mat drying / กฤต บุณยะวรรธนะกฤต บุณยะวรรธนะ
2541วิธีเก็บรักษาสาลี่พันธุ์พัฒนะที่เหมาะสมเพื่อการผลิตน้ำสาลี่ / วิศนี สุประดิษฐอาภรณ์วิศนี สุประดิษฐอาภรณ์
2540การพัฒนาสูตรและกระบวนการผลิตน้ำสาลี่เอเซีย พันธุ์ Pathanak (Pyrus pyriforia var Pathanak) / อาภรณ์ จรัญรัตนศรีอาภรณ์ จรัญรัตนศรี