Search


Current filters:

Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-5 of 5 (Search time: 0.071 seconds).
  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2550ผลของรำข้าวเหนียวก่ำ (Oryza sativa L.) ต่อการพัฒนาวิลไลในลำไส้เล็ก ระดับไขมันในเลือดและสมรรถภาพการผลิตของลูกสุกรหลังหย่านม = Effects of purple glutinous rice bran (Oryza sativa L.) on the development of small intestinal villi, blood lipid profile and productive performance in weaned piglets / กาญจนา ทองทากาญจนา ทองทา
2550การสะสมโอเมก้า-3 ในเนื้อสุกรระยะขุนเลี้ยงด้วยอาหารน้ำมันปลาทูน่าที่น้ำหนักฆ่าต่างกัน = Omega-3 accumulation in pork of finishing swine fed with tuna oil diet of different slaughter weights / อัศวิน สุนทรเนตรอัศวิน สุนทรเนตร
2550ผลของรำข้าวเหนียวก่ำ (Oryza sativa L.) ต่อการผลิตแอนติบอดีและการดูดซึมธาตุเหล็กในลูกสุกรหลังหย่านม = Effects of purple glutinous rice bran (Oryza sativa L.) on antibody production and iron absorption in weaned piglets / กรรณิการ์ พวงเจริญกรรณิการ์ พวงเจริญ
2550ผลของกากถั่วเหลืองหมักต่อการพัฒนาของวิลไลและสมรรถภาพการผลิตในสุกรหย่านม = Effects of fermented soybean meal on villi development and productive performance in weaned pigs / ขวัญชัย เดโชสว่างขวัญชัย เดโชสว่าง
2550ผลของระดับโปรตีน พลังงานในอาหารและเพศที่มีต่อสมรรถภาพการผลิตของสุกรพื้นเมืองและลูกผสมพื้นเมือง = Effects of protein, metabolizable energy levels and sex on productive performance of native and crossbred pigs / ภัทรผกา ใจปินตาภัทรผกา ใจปินตา