Search


Current filters:


Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-4 of 4 (Search time: 0.007 seconds).
  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2524การศึกษาทางสเปคโตรสโคปีของสารประกอบเชิงซ้อนไธโออะซีเตโตนิเกิล (II) = Spectroscopic studies of thioacetatonickel (II) complexed / จินตนา ทองเงินจินตนา ทองเงิน
2528การศึกษาทางสเปกโตรสโคปีและสมบัติแม่เหล็กของสารที่เกิดจากปฏิกิริยาระหว่างทิน (IV) เตตระคลอไรด์กับสารประกอบเชิงซ้อนของนิกเกิล (II) ที่มีรูปร่างสีเหลี่ยมแบบนราบ / เพียงเพ็ญ นิลเนตรเพียงเพ็ญ นิลเนตร
2528การใช้วิธีทางสเปคโตรสโคปีในการศึกษาความแตกต่างของสารประกอบเชิงซ้อนนิกเกิล (II) ที่มีรูปร่างต่างกัน / บุญล้อม รักษาทรัพย์บุญล้อม รักษาทรัพย์
2523การศึกษาทางสเปคโตรสโคปีของสารประกอบเชิงซ้อนไธโอคาร์บอนซิลาโตของนิเกิล (II) = Spectroscopic studies of thiocarboxylatonickel (II) complexes / นรินทร์ สังขสุทธิ์นรินทร์ สังขสุทธิ์