Search


Current filters:


Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-6 of 6 (Search time: 0.022 seconds).
  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2528การศึกษาสารประกอบเชิงซ้อน 2-และ 4-ไวนิลไพริดีนของเกลือโคบอลต์ (II) และนิกเกิล (II) / สุรางค์ ประทุมโทนสุรางค์ ประทุมโทน
2528การศึกษาทางสเปกโตรสโคปีและสมบัติแม่เหล็กของสารที่เกิดจากปฏิกิริยาระหว่างทิน (IV) เตตระคลอไรด์กับสารประกอบเชิงซ้อนของนิกเกิล (II) ที่มีรูปร่างสีเหลี่ยมแบบนราบ / เพียงเพ็ญ นิลเนตรเพียงเพ็ญ นิลเนตร
2528การใช้วิธีทางสเปคโตรสโคปีในการศึกษาความแตกต่างของสารประกอบเชิงซ้อนนิกเกิล (II) ที่มีรูปร่างต่างกัน / บุญล้อม รักษาทรัพย์บุญล้อม รักษาทรัพย์
2528การศึกษาทางสเปคโตรสโคปีของ 4-เมธิลไทอาโซล คอปเปอร์ (II) คลอไรด์ / ธานี ทองจุไรธานี ทองจุไร
2528การศึกษาสารประกอบเชิงซ้อน 8-ไฮครอกซีควิโนลีนของโลหะอมู่ VIII มีบางตัว / นิมิตร รัตนแสงนิมิตร รัตนแสง
2528การศึกษาความสามารถในการเกิดสารประกอบเชิงซ้อนของแอสไพรินกับเกลือของโลหะบางตัว / สุธรรม ปักเคชาติสุธรรม ปักเคชาติ