Search


Current filters:

Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-9 of 9 (Search time: 0.016 seconds).
  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2532ผลการสอนอย่างมีแบบแผนต่อการเคลื่อนไหวของข้อเข่าในผู้ป่วยผ่าตัดเข่าโดยใช้กล้องส่องข้อ / สิริรัตน์ หาญวงศ์สิริรัตน์ หาญวงศ์
2531ผลของการพยาบาลเพื่อฟื้นฟูสภาพการเคลื่อนไหวข้อไหล่และท่าทางการทรงตัวในผู้ป่วยหลังผ่าตัดเปิดทรวงอก / ธีรนุช ห้านิรัติศัยธีรนุช ห้านิรัติศัย
2532ความเครียดของพยาบาลในหออภิบาลผู้ป่วยหนักและหอผู้ป่วยทั่วไป อายุรกรรม ศัลยกรรม / ฐานา ธรรมคุณฐานา ธรรมคุณ
2532การอาบน้ำหลังผ่าตัด 72 ชั่วโมง กับการหายของแผล / สุดา ตันวุฒิมงคลสุดา ตันวุฒิมงคล
2532ผลการจัดท่านอนของผู้ป่วยหลังได้รับยาระงับความรู้สึกทางช่องน้ำไขสันหลังต่อการปวดศีรษะ / ศิริลักษณ์ กิจศรีไพศาลศิริลักษณ์ กิจศรีไพศาล
2535เปรียบเทียบการหายของแผลในผู้ป่วยผ่าตัดซ่อมแซมไส้เลื่อนที่ได้รับการเตรียมผิวหนังก่อนผ่าตัด 3 วิธี / วัชรี อาภาธีรพงศ์วัชรี อาภาธีรพงศ์
2535ความสัมพันธ์ระหว่างความเครียดกับปัจจัยด้านการทำงานและปัจจัยส่วนบุคคลของพยาบาลห้องผ่าตัดในโรงพยาบาลศูนย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ / พิมผกา สุขกุลพิมผกา สุขกุล
2535ผลของการให้ข้อมูลอย่างมีแบบแผนต่อความวิตกกังวลของคู่สมรสของผู้ป่วยที่อยู่ในหออภิบาลผู้ป่วยหนักศัลยกรรม / นาฏยา เอื้องไพโรจน์นาฏยา เอื้องไพโรจน์
2535ผลของการจัดท่านอนต่อค่าความดันออกซิเจนในเลือดแดงของผู้ป่วยหลังผ่าตัดเปิดทรวงอก / นิตยา ว่องกลกิจศิลป์นิตยา ว่องกลกิจศิลป์