Search


Current filters:

Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-6 of 6 (Search time: 0.028 seconds).
  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2541ปัจจัยคัดสรรที่เกี่ยวข้องกับการติดเชื้อในโรงพยาบาลที่แผลไหม้ ของผู้ป่วยในโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ / กรกช ศรีวิภาตกรกช ศรีวิภาต
2537การศึกษาความสูญเสียค่าใช้จ่ายและระยะเวลาในการรักษาของผู้ป่วยอุบัติเหตุจากการขับขี่รถจักรยานยนต์ที่เข้านอนรับการรักษาตัวในโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ = Expenditure and length of stay of patient injured from motorcycle accident at Maharaj Nakorn Chiang Mai Hospital / บุษบา ชัยศรีสวัสดิ์สุขบุษบา ชัยศรีสวัสดิ์สุข
2539ความคิดเห็นของผู้ป่วยประกันสังคมต่อระบบบริการแผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ / อำภา ดีสีปานอำภา ดีสีปาน
2545ความเต็มใจจ่ายสำหรับการจ่ายร่วมค่ารักษาพยาบาลของผู้ป่วยที่มารับบริการรักษา ณ ศูนย์สุขภาพชุมชน ในเครือข่ายของโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ / ดาลัด แก้วบัวพันธ์ดาลัด แก้วบัวพันธ์
2542ความต้องการและการได้รับการตอบสนองความต้องการของคู่สมรสของผู้ป่วยก่อนผ่าตัดเต้านม / จุฑารัตน์ สว่างชัยจุฑารัตน์ สว่างชัย
2544การติดเชื้อในโรงพยาบาลของผู้ป่วยที่ได้รับสารอาหารแบบสมบูรณ์ทางหลอดเลือดดำโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ / อุบลรัตน์ สร้อยสนธิ์อุบลรัตน์ สร้อยสนธิ์