Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 51-55 of 55 (Search time: 0.012 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2545ผลของกระบวนการเรียนรู้และสะท้อนคิดต่อพฤติกรรมสุขภาพของผู้สูงอายุโรคข้อเข่าเสื่อม / รุ่งศักดิ์ศิรินิยมชัยรุ่งศักดิ์ ศิรินิยมชัย
2545ความเชื่อด้านสุขภาพและการปฏิบัติเพื่อเลิกดื่มสุราของผู้ที่ติดสุรา ในโรงพยาบาลลำพูน / นิศานาถ โชคเกิดนิศานาถ โชคเกิด
2539การบริหารจัดการการให้คำปรึกษาทางสุขภาพของโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดชัยภูมิ / บุญสวย ต่อชีพบุญสวย ต่อชีพ
2541ผลของการให้ความรู้ด้านสุขภาพและการส่งเสริมการรับรู้ความสามารถของตนเอง ต่อแบบแผนการดำเนินชีวิตของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจ / สุนทรา เลี้ยงเชวงวงค์สุนทรา เลี้ยงเชวงวงค์
Sep-2557ความเชื่อด้านสุขภาพและพฤติกรรมการป้องกันอันตราย จากการทำงานของผู้ประกอบอาชีพช่างทำผม ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูนวีระพร ศุทธากรณ์; นงนุช ปาเกี๋ยง