Search


Current filters:


Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-5 of 5 (Search time: 0.008 seconds).
  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2545การดูแลที่เน้นผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางตามการรับรู้ของผู้ป่วยในหอผู้ป่วยศัลยกรรม โรงพยาบาลพิจิตร / เสนาะ ดวงรัตน์เสนาะ ดวงรัตน์
2545การดูแลที่เน้นผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางตามการรับรู้ของผู้ป่วยในหอผู้ป่วยศัลยกรรมกระดูก โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ / กาญจนา ทองเมืองกาญจนา ทองเมือง
2545การดูแลที่เน้นผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางตามการรับรู้ของผู้ป่วย ในหอผู้ป่วยศัลยกรรมกระดูก โรงพยาบาลพิจิตร / บรรเจิด ถึงกลิ่นบรรเจิด ถึงกลิ่น
2545การดูแลที่เน้นผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางตามการรับรู้ของผู้ป่วยในโรงพยาบาลสามง่าม / เบญจมาศ หวาจ้อยเบญจมาศ หวาจ้อย
2545การดูแลที่เน้นผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางตามการรับรู้ของผู้ป่วยในหอผู้ป่วยพิเศษ โรงพยาบาลพิจิตร / สุรางค์ ซิ้มอิ่มสุรางค์ ซิ้มอิ่ม