Search


Current filters:

Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-4 of 4 (Search time: 0.01 seconds).
  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
18-Nov-2557การหาสัดส่วนฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน ในฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน ที่เกิดจากแหล่งจราจร ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่รศ.ดร.ขจรศักดิ์ โสภาจารีย์; มนตรี ชุติชัยศักดา
2547บทบาทการมีส่วนร่วมของชนชั้นกลางในการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ = The Role of middle class people in environmental problem management in the Chiang Mai Municipality / พิมพ์นิภา เต็งไตรรัตน์พิมพ์นิภา เต็งไตรรัตน์
2550การจัดการสิ่งแวดล้อมด้านปัญหาฝุ่นละอองของประชาชนและหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ = The envirnoment management of dust problem by people and public sectors in Chiang Mai municipality area / แคทราย ชีพธรรมแคทราย ชีพธรรม
2545การปรับปรุงและฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมบริเวณกำแพงเมืองชั้นนอก ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ / สุพจน์ พลบุตรสุพจน์ พลบุตร