Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-3 of 3 (Search time: 0.001 seconds).
  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2541การมีส่วนร่วมของประชาชนในการกำหนดนโยบายสาธารณะ : กรณีศึกษา การจัดหาที่อยู่อาศัยใหม่ให้แก่ชาวชุมชนแออัดในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ / เชฎฐชัย ศรีชุชาติเชฎฐชัย ศรีชุชาติ
2535ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการทางการแพทย์ของผู้ป่วยมาลาเรีย : กรณีศึกษาหมู่บ้านห้วยต้ม ตำบลนาทราย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน / เชฎฐชัย ศรีชุชาติเชฎฐชัย ศรีชุชาติ
2555ความรู้ความเข้าใจในความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการป้องปรามการกระทำผิดทางการเงินในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดแม่อ่องสอน = Officer's understanding of liability for the wrongful acts of officials about prohibition of financial guilt in local government organization, Mae Hong Son Province / เชฎฐชัย ศรีชุชาติเชฎฐชัย ศรีชุชาติ

Discover