Browsing by Issue Date

Jump to a point in the index:
Showing results 41 to 60 of 51755 < previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)
1983Quantitative analysis of sulphur and sulphur compounds in coal ash by flow injection analysis = การวิเคราะห์หาปริมาณกำมะถันและสารประกอบกำมะถันในเถ้าถ่านหินโดยวิธีวิเคราะห์แบบโฟลอินเจคชัน / Aungsana LaosakulAungsana Laosakul
1983Interleukin 1 (IL1) or lymphocyte activating factor (LAF) activity in patients with leprosy, systemic lupus erythematosus (SLE), and scleroderma = อินเตอร์ลิวคิน 1 หรือ ลิมโฟซัยท์ แอคทิเวททิ่ง แฟคเตอร์ ในผู้ป่วยโรคเรื้อน โรคซิสเตมมิคลูปัสอิริทีมาโตซัน และโรคสเลอโรเตอม่า / Wasna PremprachaWasna Prempracha
1983Description and key of edible dry fruits in Thailand = การบรรยายลักษณะและรูปวิธานของผลแห้งที่ รับประทานได้ในประเทศไทย / Asadhang ThammaAsadhang Thamma
1983The Effect of modified atmosphere on the strawberry storage = ผลของบรรยากาศที่ได้รับการเปลี่ยนแปลงส่วนประกอบต่อการเก็บรักษาผลสตรอเบอรี่ / Sriporn RakthaiSriporn Rakthai
1983Uterine relaxant effect of 1-(3, 4-dimethoxy phenyl)-1, 4-butane diol = ฤทธิ์ของ l-(3,4-dimethoxy phenyl)-l,4-butane diol ที่ทำให้กล้ามเนื้อมดลูกคลายตัว / Patchareewan PichaipalakornPatchareewan Pichaipalakorn
1984The Study of trypsin inhibitor in Thai-common used raw vegetables = การศึกษาสารยับยั้งพริพซินในผักสดที่คนไทยใช้กินเป็นประจำ / Pornsri RuengsinsuvitPornsri Ruengsinsuvit
1984Study of hybridoma technology and its application for producing antibody against mycobacterium leprae = การศึกษาไฮบริโดมาเทคโลยีและการประยุกต์สร้างแอนติบอดีต่อเชื้อ Mycobacterium leprae / Wilaiwan HengwithayakulWilaiwan Hengwithayakul
1984A Study of anti-inflammatory activity of 5, 7-dimethoxyflavone : isolated from boesenbergia pandurata in albino rats = การศึกษาฤทธิ์ต้านการอักเสบของ 5, 7-ไดเมธอกชีฟลาโวน ซึ่งแยหสะกัดได้จากกระชายดำ ในหนูขาว / Wongwiwat TassneeyakulWongwiwat Tassneeyakul
1984The Study of G-gamma and A-gamma globin ratio in beta-thalassemia in association with HPFH = การศึกษาอัตราส่วนระหว่างโกลบินชนิด จี-แกมมาและ เอ-แกมมา ในโรคเบตาศูนย์-ธาลาสซีเมีย ร่วมกับ ภาวะเอชพีเอฟเอช / Prachya KongtawelertPrachya Kongtawelert
1984Determination of morphine and codeine in opium samples by gas-liquid chromatography = การหาปริมาณมอร์ฟีนและโคเคอีนในตัวอย่างฝิ่นโดยวิธีโครมาโตกราฟีก๊าช-ของเหลว / Nirand PongpunNirand Pongpun
1984Effects of dexamethasone on growth, morphology and enzyme activities of candida albicans and their effects on the pathogenicity in mice = อิทธิพลของยาเด็กซาเมตาโซนต่อการเติบโต รูปร่างลักษณะและปฎิกิริยาเอ็นไซม์ของเชื้อ Candida albicans และผลที่มีต่อการเกิดโรคในหนู / Patcharin PramoonjagoPatcharin Pramoonjago
1984Effect of histamine and antihistamines on lymphocyte activating factor (LAF) production of human monocytes = ผลของอิสตามีนและยาต้านอิสตามีนต่อการสร้างลิมโฟชัยท์แอคติเวตติงแฟคเตอร์ โดยโมโนชัยท์ของคน / Jiradej ManosroiJiradej Manosroi
1984Detection of circulating immune complexes in patient sera by enzyme linked immunosorbent assays (ELISA) techniques = การตรวจหาระดับอิมมูนคอมเพล็กในเซรุ่มผู้ป่วยโรคต่าง ๆ โดยวิธีเอนไซม์ลิงค์อิมมิวโนซอร์เบนท์ แอส เซ / Nalinee ChampoonoteNalinee Champoonote
1984Relaxation of uterine and other smooth muscles by compound D from zingiber cassumunar roxb = การคลายตัวของกล้ามเนื้อมดลูก และกล้ามเนื้อเรียบอื่น ๆ จากสาร D ซึ่งสกัดได้จากไพล / Poonsup SoparatPoonsup Soparat
1985Studies on aflatoxins and mutagens in urine = การศึกษาอะฟลาทอกซินและสารก่อการกลายพันธุ์ในปัสสาวะ / Nantarit ChokethawornNantarit Chokethaworn
1985The Synthesis and mechanisms of thermal degradation of selected poly (& esters) = การสังเคราะห์ และกลไกการลดรูปโดยความร้อนของโพลีอัลฟา-เอสเทอร์บางชนิด / Viroj BoonariyaViroj Boonariya
1985Study of chemical basis and antibacterial activity of royal jelly = การศึกษาองค์ประกอบพื้นฐานทางเคมีและฤทธิ์ต้านแบคทีเรียของรอแยลเจลลี / Treetip ChiewchanwitTreetip Chiewchanwit
1985Gas chromatographic analysis of acetone-butanol fermentation products = การวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์จากอะซีโตน-บิวทานอลเฟอร์เมนเตชัน โดยวิธีโครมาโตกราฟีก๊าซ / Jiraprapa PrasopsornJiraprapa Prasopsorn
1985Geochemical characteristics of granites in the vicinity of duta tin mine, Tambol Mae Tun, Amphoe Omkoi, Changwat Chiang Mai = ลักษณะทางธรณีเคมีของหินแกรนิตที่พบบริเวณเหมืองแร่ดีบุกดูต้า ตำบลแม่ตื่น อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ / Suchai RatananurukSuchai Ratananuruk
1985Effects of potassium and phosphorus on the yield and the anti-infective constituents of the volatile oil of curcuma rhizome (Curcuma longa linn. family zingiberaceae), and the total content and ratio of the curcuminoid compounds = ผลจากธาตุโปแตสเซียมและฟอสฟอรัส ต่อองค์ประกอบที่มีฤทธิ์ฆ่าเชื้อโรค และปริมาณของน้ำมันหอมระเหยจากเหง้าขมิ้นชัน ((Curcuma longa linn. family zingiberaceae) และต่อปริมาณสารเคอคิวมินอยด์ทั้งหมด และอัตราส่วนขององค์ประกอบเคอคิวมินอยด์ในเหง้าขมิ้นชัน / Narongsak BainiamNarongsak Bainiam