Browsing by Author เพ็ญประภา ศิวิโรจน์

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 5 of 5
Issue DateTitleAuthor(s)
Jun-2015การดื่มเครื่องดื่มชูกำลังของผู้ใช้แรงงานในตำบลต้นธง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูนเพ็ญประภา ศิวิโรจน์; จิราภรณ์ เสวะกะ
2546การประเมินผลนโยบายป้องกันอุบัติเหตุจราจรของรัฐบาลในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2546 จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดลำปาง : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ / เพ็ญประภา ศิวิโรจน์, สมพงษ์ โมราฤทธิ์, ธานินทร์ ฉัตราภิบาลเพ็ญประภา ศิวิโรจน์
Nov-2557การรับรู้ภาวะน้ำหนักเกิน ภาพลักษณ์และความพึงพอใจต่อรูปร่างของวัยรุ่นหญิงเพ็ญประภา ศิวิโรจน์; ศิลิลทิพย์ ธงยี่สิบ
2560ความชุกของการใช้สารเสพติด และความสัมพันธ์ระหว่างการใช้สารเสพติดกับพฤติกรรมแสวงหาความตื่นเต้นเร้าใจของนักเรียนอาชีวศึกษาพิมพ์พิสาข์ จอมศรี; อภินันท์ อร่ามรัตน์; เพ็ญประภา ศิวิโรจน์; สำราญ กันทวี
Sep-2558พฤติกรรมการใช้ยาและปัจจัยที่เกี่ยวข้องของผู้ป่วยภาวะความดันโลหิตสูงในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลกองแขก อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่เพ็ญประภา ศิวิโรจน์; นิรันดร์ สุวรรณ์