Browsing by Author อาจารย์ ดร.นฤนาถ ศราภัยวานิช

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 5 of 5
Issue DateTitleAuthor(s)
Dec-2557ความพร้อมของผู้ทำบัญชีในเขตนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จังหวัดลำพูน ต่อการประกอบวิชาชีพในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอาจารย์ ดร.นฤนาถ ศราภัยวานิช; ชมพู่ ฉัตรเผ่าพงศ์
Sep-2015ความพึงพอใจของผู้เช่าพื้นที่ต่อส่วนประสมการตลาดบริการของศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ลำปางอาจารย์ ดร.นฤนาถ ศราภัยวานิช; ปภาภัทร ธีระกรกมล
Jun-2015ความพึงพอใจของลูกค้าต่อส่วนประสมการตลาดบริการสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ของธนาคาร ธนชาต จำกัด (มหาชน) จังหวัดเชียงใหม่อาจารย์ ดร.นฤนาถ ศราภัยวานิช; เฉลิมเกียรติ ผู้มีคุณ
Sep-2015คุณภาพชีวิตการทำงานของผู้แทนยาในเขตการขายภาคเหนือของประเทศไทยอาจารย์ ดร.นฤนาถ ศราภัยวานิช; อนัญญา ฉัตรานันท์
Sep-2015ส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อผู้ประกอบการร้านขายก๋วยเตี๋ยว ในอำเภอเมืองเชียงใหม่ในการซื้อเส้นก๋วยเตี๋ยวเส้นสดอาจารย์ ดร.นฤนาถ ศราภัยวานิช; พรกต จงรักษ์สัตย์