Browsing by Author อรัญญา ศิริผล

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 4 of 4
Issue DateTitleAuthor(s)
Jun-2020กลยุทธ์การปรับตัวเพื่อการดำรงชีพของกลุ่มแรงงานใน "สวนกล้วยจีน" บริเวณชายแดนไทย-ลาวอรัญญา ศิริผล; เก่งกิจ กิติเรียงลาภ; รัฐาติ นันทแกล้ว
2551บทบรรณาธิการ: ข้ามพรมแดนความรู้แห่งสังคมศาสตร์ไทย: รวมบทความวิชาการเพื่อเป็นเกียรติ แด่ อานันท์ กาญจนพันธุ์ปิ่นแก้ว เหลืองอร่ามศร; วสันต์ ปัญญาแก้ว; อรัญญา ศิริผล
2544ฝิ่นกับคนม้ง : พลวัตความหลากหลายและความซับซ้อนแห่งอัตลักษณ์ของคนชายขอบ / อรัญญา ศิริผลอรัญญา ศิริผล
Jul-2557วิทยาลัยพระคริสตธรรมกะเหรี่ยงและประสบการณ์ของ เยาวชนในค่ายผู้ลี้ภัยบริเวณพรมแดนไทย-พม่าขวัญชีวัน บัวแดง; อรัญญา ศิริผล; ภัทรดา ฤทธิ์แตง