Browsing by Author อนิรุทธ์ ธงไชย

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 7 of 7
Issue DateTitleAuthor(s)
Aug-2014การจัดการปัญหาการมีส่วนร่วมของประชาคมในขบวนการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค กรณีศึกษาจังหวัดเชียงใหม่อนิรุทธ์ ธงไชย; ธีระนันท์ ใจสม
2557การประยุกต์ใช้เอฟจีดียิปซั่มเป็นสารผสมเพิ่ม เพื่อช่วยการขยายตัวของซีเมนต์เกราท์อนิรุทธ์ ธงไชย; ณัฐพล บัวบานแย้ม
Apr-2559การสำรวจวิธีการประมาณการค่าอำนวยการก่อสร้างในโครงการก่อสร้างอาคารอนิรุทธ์ ธงไชย; กนกศักดิ์ โล่ห์สุวรรณ
2553ความสัมพันธ์ระหว่างกำลังรับแรงอัดในสนาม กับในห้องปฏิบัติการของดินซีเมนต์ในงานก่อสร้างชั้นทางถนนวิชัย ทัฬหนิรันดร์; อนิรุทธ์ ธงไชย
Mar-2016ดัชนีชี้วัดผลการปฏิบัติงาน สำหรับระบบประกันคุณภาพ ISO 9001:2008 ของบริษัทรับเหมาก่อสร้างด้าน ก๊าซและน้ำมันอนิรุทธ์ ธงไชย; สวรรค์ ฉัมมาลี
Jan-2558รูปแบบรายการตรวจสอบคุณภาพงานก่อสร้างที่เหมาะสมสำหรับโครงการบ้านจัดสรรอนิรุทธ์ ธงไชย; พิมพญา โคสุวรรณ
Aug-2014วิธีการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนช่างเทคนิคสำหรับงานก่อสร้างในจังหวัดเชียงใหม่อนิรุทธ์ ธงไชย; วริทธิ์ ธีระวร