Browsing by Author รุ่งฉัตร ชมภูอินไหว

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 6 of 6
Issue DateTitleAuthor(s)
2556การลดของเสียและเวลานำในกระบวนการผลิตชิ้นส่วนฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟโดยใช้เทคนิค ลีน ซิกซ์ ซิกมาพัชริดา ดวงบุรงค์; รุ่งฉัตร ชมภูอินไหว
2555การลดของเสียในการผลิตผักแช่แข็งโดยใช้เทคนิคซิกซ์ ซิกม่าเนติ วัชระโชติพิมาย; รุ่งฉัตร ชมภูอินไหว
May-2558การลดชิ้นส่วนบกพร่องในกระบวนการทำความสะอาดชิ้นส่วนตรวจจับแสงสว่าง โดยใช้เทคนิคซิกซ์ ซิกม่ารุ่งฉัตร ชมภูอินไหว; วาทินี แสนศรี
2556การลดเวลานำในการผลิตและงานระหว่างผลิตในการผลิตตู้นิรภัย โดยใช้เทคนิคการผลิตแบบลีนมุสตาซะห์ ยูโซะ; รุ่งฉัตร ชมภูอินไหว
2553การวิเคราะห์ต้นทุนการผลิตในแผนกการฉีดอะลูมิเนียม โดยระบบต้นทุนกิจกรรมดารารัตน์ ปัญกัณฑ์; รุ่งฉัตร ชมภูอินไหว
2557การวิเคราะห์ต้นทุนโลจิสติกส์ในโรงงานผลิตน้ำผลไม้โดยใช้ การคิดต้นทุนกิจกรรมเกณฑ์เวลานรเศรษฐ์ บุญเหมย; รุ่งฉัตร ชมภูอินไหว