Browsing by Author รองศาสตราจารย์ ดร. เพ็ญประภา ศิวิโรจน์

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 4 of 4
Issue DateTitleAuthor(s)
Jul-2015การมีเพศสัมพันธ์และปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการมีเพศสัมพันธ์ของวัยรุ่น อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่รองศาสตราจารย์ ดร. เพ็ญประภา ศิวิโรจน์; อำพรรณี ศรีทอง
Aug-2014ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการมารับการรักษาโรคไข้มาลาเรียช้าในจังหวัดแม่ฮ่องสอนรองศาสตราจารย์ ดร. เพ็ญประภา ศิวิโรจน์; สุรศักดิ์ สว่าง
May-2015ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการใช้รถจักรยานยนต์ ของนักเรียนมัธยมศึกษา อำเภอภูเพียง จังหวัดน่านรองศาสตราจารย์ ดร. เพ็ญประภา ศิวิโรจน์; นงคราญ ตาต๊ะคำ
Nov-2014แรงจูงใจและกลวิธีเชิงพฤติกรรมการป้องกันต่อการดื่มแอลกอฮอล์ของนักศึกษาอาชีวศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่รองศาสตราจารย์ ดร. เพ็ญประภา ศิวิโรจน์; ภัคจิรา ภูสมศรี