Browsing by Author รองศาสตราจารย์ ดร.รวี ลงกานี

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 6 of 6
Issue DateTitleAuthor(s)
Jan-2016การพัฒนาโปรแกรมจำลองแผนการเกษียณอายุรองศาสตราจารย์ ดร.รวี ลงกานี; กุลพัฒน์ ศิริกมล
Sep-2014การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างราคาและปริมาณการซื้อขายของหลักทรัพย์กลุ่มเหล็ก ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยวิธีการทดสอบความสัมพันธ์เชิงดุลยภาพในระยะยาว และ ความสัมพันธ์เชิงเหตุและผลแบบแกรน-เจอร์รองศาสตราจารย์ ดร.รวี ลงกานี; ศุภณัฐญ์ เตปิยะ
Aug-2015การศึกษาความเป็นไปได้ของการลงทุนธุรกิจผลิตภาพยนตร์โฆษณาทางโทรทัศน์ในจังหวัดเชียงใหม่รองศาสตราจารย์ ดร.รวี ลงกานี; ฐิพัฒน์ ทินกร ณ อยุธยา
May-2015ความสามารถในการอธิบายราคาหลักทรัพย์ของมูลค่าตามบัญชีและกำไรสุทธิของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอาจารย์ ดร.มนทิพย์ ตั้งเอกจิต; รองศาสตราจารย์ ดร.รวี ลงกานี; สุทธิลักษณ์ วิชัยสิงห์
May-2015ความเป็นไปได้ในการลงทุนผลิตถ่านอัดแท่งจากซังข้าวโพดในจังหวัดเชียงใหม่รองศาสตราจารย์ ดร.รวี ลงกานี; พิชิต คำเขื่อน
2557ปัจจัยที่มีผลต่อการเปิดเผยข้อมูลความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอาจารย์ ดร.มนทิพย์ ตั้งเอกจิต; รองศาสตราจารย์ ดร.รวี ลงกานี; กนกกาญจน์ มาละวรรณา